پشتیبانی

سپیده زکد کارجو 880301

متولد

ساکن

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/11

تماس کارجو

سوابق کاری

آژانس هواپیمایی شباویز پرواز آریا : کارشناس فروش - سابقه کار سه سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری گرایش بازاریابی

علایق شغلی

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30716 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
61456 اینترنت
61455 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: