پشتیبانی

محمد خکد کارجو 880299

متولد 1359

ساکن خراسان جنوبی

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/11

تماس کارجو

سوابق کاری

: گارسون - سابقه کار 5

مدرک تحصیلی

دیپلم ديپلم کار و دانش

علایق شغلی

گارسون - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: