پشتیبانی

محمدرضا خکد کارجو 880293

متولد

ساکن

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/10

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت گاسیکو : مدیر فنی - سابقه کار یکسال
شرکت یرایران : کارشناس آموزش-کارشناس فنی - سابقه کار شش سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی کارشناسی ارشد مکانیک

علایق شغلی

مدیر فنی - حقوق درخواستی بیشتر از 5 میلیون تومان

تالیفات

کتاب روش نصب،راه اندازی و تعمیرات پیش گیرانه استکر ریکیلاینر پروژه نصب در معدن گل گهر صورت گرفته است

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30715 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
61452 آفیس
61451 اکسل
61450 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: