پشتیبانی

مريم اکد کارجو 880290

متولد

ساکن

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/10

تماس کارجو

سوابق کاری

دفتر زیارتی طاها : مسیول فروش - سابقه کار پنج سال

مدرک تحصیلی

کاردانی اموراداری

علایق شغلی

کارمند - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
61440 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: