پشتیبانی

کد کارجو 879978
تاریخ ثبت رزومه 1397/09/14
تاریخ تولد 1360
جنسیت زن
استان تهران
شهر
تلفن ثابت
تلفن همراه -
محدوده آدرس :
آدرس :
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد - میکروبیولوژی; 18.17
نوع دانشگاه
نام دانشگاه
گواهینامه ---
زبان انگلیسی -
کامپیوتر ویندوز خوب - تایپ خوب - آفیس خوب - اکسل خوب - اینترنت خوب - اینترنت خوب -
سوابق شغلی دانشگاه تهران : پژوهشگر - سابقه کار پنج سال
پژوهشگاه صنعت نفت : همکار پروژه - سابقه کار سه سال
مرکز پژوهشی فناوري هاي نوین در مهندسی علوم زیستی : کارشناس آزمایشگاه - سابقه کار یکسال
دانشگاه آزاد : مدرس - سابقه کار دو سال
درخواست شغل کارشناس آزمایشگاه - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
مدیر تحقیقات - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
مدیر کنترل کیفیت - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
کارشناس آزمایشگاه - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
مدیر تحقیقات - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
مدیر کنترل کیفیت - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
تخصص ها ارزیابی سمیت سلولی نانوساختارها (عملی و نظری)" 5 سال سابقه ---ارزیابی سمیت سلولی نانوساختارها (عملی و نظری)" 5 سال سابقه ---کارگاه نظری- عملی نانوبیوسنسور جهت طراحی حسگرهای زیستی ---کارگاه استفاده از پیل سوختی میکروبی به عنوان منبع جدید انرژی 1 سال سابقه ---طراحی آزمایشات با نرم افزارهای Minitab و Design Expert" - 20 جهت طراحی آماری آزمایشات بهینه سازی ---ترسیم درخت فیلوژنیک باکتری ها با استفاده از نرم افزارهای بیوانفورماتیک دوره کوتاه مدت ---سومین مدرسه بین المللی فیزیک مواد پیشرفته در کاربرد نانومواد در پزشکی دوره کوتاه مدت ---کارگاه ثبت اختراع دوره کوتاه مدت ---مدلسازی فرایندهای بیولوژیک با استفاده از نرم افزار Model Maker - دوره کوتاه مدت ---شبیه سازی سیستم های بیولوژیک دوره کوتاه مدت ---
تالیفات و فعالیت ها ---