پشتیبانی

مرضیه عکد کارجو 879978

متولد 1360

ساکن تهران

جنسیت زن

تاریخ ثبت رزومه: 1397/09/14

تماس کارجو

سوابق کاری

دانشگاه تهران : پژوهشگر - سابقه کار پنج سال
پژوهشگاه صنعت نفت : همکار پروژه - سابقه کار سه سال
مرکز پژوهشی فناوري هاي نوین در مهندسی علوم زیستی : کارشناس آزمایشگاه - سابقه کار یکسال
دانشگاه آزاد : مدرس - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

علایق شغلی

کارشناس آزمایشگاه - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
مدیر تحقیقات - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
مدیر کنترل کیفیت - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
کارشناس آزمایشگاه - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
مدیر تحقیقات - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
مدیر کنترل کیفیت - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

تالیفات

کتاب بیوترمودینامیک در حال چاپ در انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران کتاب کاربردی آزمایشگاه میکروبیولوژی تحت داوری در چاپخانه دانشگاه خوارزمی بیوسنسور در حال داوری در انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30542 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
60806 اینترنت
60805 اینترنت
60804 اکسل
60803 آفیس
60802 تایپ
60801 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: