پشتیبانی

سید امیر م کارجو در حال حاضر شاغل میباشد



کد کارجو 879929

متولد 1368

ساکن خراسان رضوی

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/09/12

تماس کارجو

سوابق کاری

فرش زمرد-قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء : کارشناسHSE-ایمنی،بهداشت و محیط زیست در صنایع - سابقه کار نه سال کارشناس و نظارت HSE پروژه های مترو

مدرک تحصیلی

کارشناسی صنایع ایمنی صنعتی

علایق شغلی

مهندس ایمنی - حقوق درخواستی 5 میلیون تومان
مسئول ایمنی - حقوق درخواستی 5 میلیون تومان
کارشناس حفاظت و ایمنی - حقوق درخواستی 5 میلیون تومان
کارشناس ایمنی کار - حقوق درخواستی 5 میلیون تومان

تالیفات

شناسایی و ارزیابی ریسک پروژه خط2 و 3 قطارشهری مشهد به روش FMEA

تخصص ها



زبان های خارجی

  میزان تسلط
30501 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
60684 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: