پشتیبانی

کد کارجو 879922
تاریخ ثبت رزومه 1397/09/11
تاریخ تولد 1369
جنسیت مرد
استان مرکزی
شهر
تلفن ثابت
تلفن همراه -
محدوده آدرس :
آدرس :
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی - حقوق جزا و جرم شناسی ; 15/00
نوع دانشگاه
نام دانشگاه
گواهینامه ---
زبان انگلیسی -
کامپیوتر اکسل خوب - اکسل خوب - اکسل خوب -
سوابق شغلی خمین : فروشگاهی-گارگری - سابقه کار یکسال
خمین : فروشگاهی-گارگری - سابقه کار یکسال
درخواست شغل کارمند انبار - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
کارمند انبار - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان
کارمند دفتری - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
حسابدار - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
راننده اتومبیل - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
تخصص ها ICDL مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ---
تالیفات و فعالیت ها ---