پشتیبانی

محسن عکد کارجو 879922

متولد 1369

ساکن مرکزی

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/09/11

تماس کارجو

سوابق کاری

خمین : فروشگاهی-گارگری - سابقه کار یکسال
خمین : فروشگاهی-گارگری - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کارشناسی - حقوق جزا و جرم شناسی

علایق شغلی

کارمند انبار - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
کارمند انبار - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان
کارمند دفتری - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
حسابدار - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
راننده اتومبیل - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط
30494 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
60667 اکسل
60666 اکسل
60665 اکسل

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: