پشتیبانی

محسن عکد کارجو 879922

متولد 1369

ساکن مرکزی

جنسیت مرد

وضعیت تاهل مجرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/09/11

تماس کارجو

سوابق کاری

خمین : فروشگاهی-گارگری - سابقه کار یکسال
خمین : فروشگاهی-گارگری - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی

علایق شغلی

کارمند انبار - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
کارمند انبار - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان
کارمند دفتری - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
حسابدار - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
راننده اتومبیل - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

تالیفات

ندارم

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30494 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
60667 اکسل
60666 اکسل
60665 اکسل

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: