پشتیبانی

حسین نکد کارجو 879874

متولد 1372

ساکن آذربایجان شرقی

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/09/07

تماس کارجو

سوابق کاری

بیمارستان اسدآبادی تبریز : کار دانشجویی پرستاری - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی - پرستاری

علایق شغلی

پرستار - کارشناس - حقوق درخواستی فرقی ندارد
سرپرست واحد تزریق - حقوق درخواستی فرقی ندارد
منشی پزشک - حقوق درخواستی فرقی ندارد
منشی مطب - حقوق درخواستی فرقی ندارد
پرستار در منزل - حقوق درخواستی فرقی ندارد

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط
30448 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
60524 اینترنت

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: