پشتیبانی

مریم ککد کارجو 879865

متولد 1370

ساکن قم

جنسیت زن

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/09/07

تماس کارجو

سوابق کاری

فروشگاه ولایت 22 : مدیر داخلی فروشگاه - سابقه کار یکسال
شرکت سمند پیمای کبیر ایرانیان : نیروی اداری - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارتباطات علوم اجتماعی

علایق شغلی

مدیر داخلی - حقوق درخواستی قانون کار
نیروی اداری - حقوق درخواستی قانون کار
منشی امور اداری - حقوق درخواستی قانون کار
کارمند دفتری - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
60498 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: