پشتیبانی

مجید مکد کارجو 879861

متولد 1362

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/09/06

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت کیا و هیوندی : اداری وکارپردازی - سابقه کار بیشتر از ده سال کارهای ترخیصی.اداری.اپراتوری.کارپردازی انجام دادم

مدرک تحصیلی

دیپلم ديپلم فني و حرفه اي

علایق شغلی

نیروی اداری - حقوق درخواستی قانون کار
متصدی پذیرش - حقوق درخواستی قانون کار
نیروی اداری - حقوق درخواستی قانون کار
متصدی پذیرش - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30438 عربی


کامپیوتر

  میزان تسلط
60492 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: