پشتیبانی

کد کارجو 879861
تاریخ ثبت رزومه 1397/09/06
تاریخ تولد 1362
جنسیت مرد
استان قم
شهر
تلفن ثابت
تلفن همراه -
محدوده آدرس :
آدرس :
آخرین مدرک تحصیلی دیپلم - ديپلم فني و حرفه اي; 15/30
نوع دانشگاه
نام دانشگاه
گواهینامه ---
زبان عربی -
کامپیوتر تایپ عالی -
سوابق شغلی شرکت کیا و هیوندی : اداری وکارپردازی - سابقه کار بیشتر از ده سال کارهای ترخیصی.اداری.اپراتوری.کارپردازی انجام دادم
درخواست شغل نیروی اداری - حقوق درخواستی قانون کار
متصدی پذیرش - حقوق درخواستی قانون کار
نیروی اداری - حقوق درخواستی قانون کار
متصدی پذیرش - حقوق درخواستی قانون کار
تخصص ها تایپ فارسی بصورت کامل مهارت دارم ---
تالیفات و فعالیت ها ---