پشتیبانی

مهدی تکد کارجو 879845

متولد 1375

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل مجرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/09/05

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک

علایق شغلی

طراح محصولات صنعتی - حقوق درخواستی توافقی

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30430 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
60465 سایر

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: