پشتیبانی

صلاح الدین ککد کارجو 879542

متولد 1367

ساکن كردستان

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/08/15

تماس کارجو

سوابق کاری

: نظام مهندسی - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی خاک شناسی

علایق شغلی

مهندسی - حقوق درخواستی 5 میلیون تومان
پژوهشگر - حقوق درخواستی بیشتر از 5 میلیون تومان
کارشناس آزمایشگاه - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان
اپراتور آزمایشگاه - حقوق درخواستی 4 میلیون تومان

تالیفات

برآورد برخی ویژگیهای مبنایی خاک توسط طیف سنجی مرئی - مادون قرمز نزدیک در استان کردستان مجله تحقیقات آب و خاک ایران اشتقاق و ارزیابی تابع انتقالی طیفی و تابع انتقالی خاک به منظور برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک مجله پژوهش های خاک اشتقاق توابع رگرسیونی طیفی جهت برآورد کربن آلی خاک دومین کنگره ملی و توسعه ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران ایران، تهران ارزیابی روش طیفسنجی مرئی، مادون قرمز نزدیک و میانی در پیشبینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک دومین کنگره ملی و توسعه ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران ایران، تهران

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30200 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
59737 اینترنت
59736 اکسس
59735 ورد
59734 اکسل
59733 آفیس
59732 تایپ
59730 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: