پشتیبانی

آرابو پکد کارجو 879538

متولد 1370

ساکن تهران

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/08/15

تماس کارجو -

سوابق کاری

ونک نمایندگی هیوندا : بایگانی - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

دیپلم - ديپلم کار و دانش; ۱۸

علایق شغلی

فروشنده لباس - حقوق درخواستی فرقی ندارد
منشی امور اداری - حقوق درخواستی فرقی ندارد
کمک انباردار - حقوق درخواستی فرقی ندارد
مسئول بایگانی - حقوق درخواستی فرقی ندارد
فروشنده لباس - حقوق درخواستی فرقی ندارد
کمک انباردار - حقوق درخواستی فرقی ندارد
مسئول بایگانی - حقوق درخواستی فرقی ندارد

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط
30196 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
59726 آفیس
59725 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: