پشتیبانی

آرابو پکد کارجو 879538

متولد 1370

ساکن تهران

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/08/15

تماس کارجو

سوابق کاری

ونک نمایندگی هیوندا : بایگانی - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

دیپلم ديپلم کار و دانش

علایق شغلی

فروشنده لباس - حقوق درخواستی توافقی
منشی امور اداری - حقوق درخواستی توافقی
کمک انباردار - حقوق درخواستی توافقی
مسئول بایگانی - حقوق درخواستی توافقی
فروشنده لباس - حقوق درخواستی توافقی
کمک انباردار - حقوق درخواستی توافقی
مسئول بایگانی - حقوق درخواستی توافقی

تالیفات

فروشندگی و بایگانی خیر

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30196 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
59726 آفیس
59725 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: