پشتیبانی

صادق اکد کارجو 879537

متولد 1376

ساکن تهران

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/08/15

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کاردانی الکترو تکنیک

علایق شغلی

مدیر فروش - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان
سرپرست سالن تولید - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان
مدیر انبار - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
مسئول حراست - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
مهندسی - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30195 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
59724 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: