پشتیبانی

اميررضا غکد کارجو 879514

متولد 1363

ساکن تهران

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/08/14

تماس کارجو -

سوابق کاری

سبا آسانبر : سوپروایز آسانسور - سابقه کار هشت سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی - برق - الکترونیک ; ١٣/٠١

علایق شغلی

سوپروایزر - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان
سوپروایزر - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان
سوپروایزر - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان
سوپروایزر - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط
30180 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
59685 اتوکد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: