پشتیبانی

حامد نکد کارجو 879494

متولد 1369

ساکن قم

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/08/13

تماس کارجو

سوابق کاری

؟؟؟ : تایپیست - سابقه کار کمتر از 6 ماه پیاده سازی فایل های صوتی و تایپ و ...

مدرک تحصیلی

تحصیلات حوزوی فقه و اصول

علایق شغلی

تایپیست - حقوق درخواستی توافقی
تایپیست - حقوق درخواستی توافقی
تایپیست - حقوق درخواستی توافقی
تایپیست - حقوق درخواستی توافقی
تایپیست - حقوق درخواستی توافقی

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30159 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
59628 فتوشاپ
59627 ورد
59626 تایپ
59625 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: