پشتیبانی

احسان بکد کارجو 879416

متولد 1373

ساکن قم

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/08/07

تماس کارجو

سوابق کاری

زاهدان : ویزتوری شرکت پخش تهران - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

دیپلم ديپلم کار و دانش

علایق شغلی

نگهبان - حقوق درخواستی قانون کار
سرایدار - حقوق درخواستی قانون کار
نظافتچی - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
59501 سایر

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: