پشتیبانی

ایجاد رزومه

اطلاعات شخصی
+
کد ملی *
نام *
نام خانوادگی*
جنسیت*
نام پدر
محل تولد
تاریخ تولد*
وضعیت تاهل*
وضعیت خدمت
مدرک تحصیلی *
رشته تحصیلی *
select
سال اخذ
استان*
شهر*
نوع دانشگاه*
select
نام دانشگاه
معدل
تلفن ثابت*
تلفن همراه*
ایمیل iran_jobs70@yahoo.com  
توضیحات

سابقه فعالیت
+
نام شرکت *
سمت/شغل *
select
مدت سابقه *
تاریخ شروع *
تاریخ پایان*
محل
آخرین حقوق *
علت ترک*

مهارت زبان های خارجی
+
نام زبان
میزان تسلط *
محل اخذ مدرک

مهارت های کامپیوتر
+
مهارت ها *


میزان تسلط*
محل اخذ مدرک


تخصص ها
+
تخصص *
مهارت *
select
گواهینامه های علمی- تخصصی
+
نوع مدرک *
سال اخذ
محل اخذ