پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1395/10/07 در ساعت » 09:54

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص اعلام اسامي چند برابر ظرفيت سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور در سال 1395 به منظور انجام ساير مراحل جذب و استخدام (انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش)

کاریابی ایران :
بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشوردر تاریخ 95/8/21 شرکت نموده‌اند می‌رساند که كارنامه نتايج اولیه داوطلبان در سايت سازمان‌سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار گرفته است. لذا داوطلبان هریک از دستگاههای اجرایی (شامل دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستري، سازمان دامپزشكي، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، مركز ملي رقابت، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت برنامه‌ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي) مي‌بايست با توجه به نتیجه مندرج درکارنامه و توضیحات ذیل این اطلاعیه اقدام نمایند.
لازم به ذكر است كه براي كليه داوطلبان حاضر در جلسه حسب مورد براساس اولین انتخاب كارنامه آزمون صادر شده است و داوطلبان هریک از دستگاههای اجرایی موظفند براساس موارد ذيل عمل نمايند:
توجه :
- عدم مراجعه داوطلب در زمان مقرر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام می‌باشد و داوطلب حق اعتراض نخواهد داشت.
- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، مسابقه و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر مي‌شود.
 
1- شركت كنندگان در رشته‌هاي شغلي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (به جز 7 خوشه شغلي اعلام شده قبلي):
پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 95/9/20 و 95/9/30 (مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور) به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در یکی از رشته‌هاي شغلی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (بجز 7 خوشه شغلي كه نتايج آنها طي اطلاعيه‌هاي ذكر شده اعلام گرديده)، متقاضی استخدام بوده و در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در تاریخ 95/8/21 شرکت نموده‌ و حد نصاب لازم را کسب نموده‌اند، می‌رساند با توجه به اصلاحات صورت گرفته در سامانه ثبت‌نام درخصوص شرایط بومی بودن و اضافه شدن «بومی محل مورد تقاضا» (طبق مفاد آگهی و دفترچه ثبت نامي) علیرغم اطلاع رسانی‌های مکرری که از طریق همین سایت جهت ویرایش و اصلاح سهمیه بومی در فرم ثبت‌نام (و در زمان دريافت كارت ورود به جلسه) انجام شد، با توجه به عدم انتخاب دقیق وضعیت بومی توسط عده کثیری از داوطلبان دارای حد نصاب که موجب شده سهمیه مذکور برای ایشان لحاظ نگردد توجه داوطلبان داراي حد نصاب را به موارد ذيل جلب مي نمايد.
تذكر بسيار مهم: ظرفيت هر كد شغل محل مورد تقاضا صرفاً به داوطلبان بومي «شغل محل مورد تقاضا» اختصاص مي يابد و در صورت عدم تكميل ظرفيت، معرفي چند برابر به ترتيب از داوطلبان «بومي شهرستان» و در صورت عدم تكميل از بين بومي شهرستان اين ظرفيت به داوطلبان «بومي استان» اختصاص خواهد يافت. به عبارت ديگر داوطلبان داراي حد نصاب با حالت بومي «شغل محل مورد تقاضا» ممكن است با نمره كل كمتر نسبت به ساير داوطلبان با حالت بومي شهرستان يا بعد از آن بومي استان، كه داراي نمره كل بالاتر هستند براي مراحل بعدي معرفي شوند. بنابراين دقت لازم در خصوص تعيين حالت بومي در سايت سازمان صورت پذيرد.
مثال: آزمون استخدامی برای بیمارستان‌ شهر کارون از توابع شهرستان اهواز در استان خوزستان می‌باشد. داوطلب رشته محل مذکور در صورتی که مشمول یکی از بندهای پنجگانه گزینه ‹الف› برای شهر کارون باشد، «بومی محل مورد تقاضا» تلقی خواهد شد. لیکن چنانچه داوطلبی داراي يكي از ويژگي‌هاي پنجگانه گزینه ‹ب› باشد مثلا محل تولد ایشان، اهواز باشد، برای رشته محل مذکور، «بومی شهرستان» محسوب می شود. در صورتی که فردی در اندیمشک (یکی از شهرستانهای استان خوزستان) حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، برای رشته محل فوق‌الذکر، «بومی استان» محسوب می شود. لذا در صورتي كه اين ظرفيت از بين داوطلبان داراي حدنصاب «بومي محل مورد تقاضا» تكميل نشود به بومي شهرستان و پس از آن به بومي استان و در نهايت به غيربومي اختصاص مي يابد.
به عبارتي ممكن است داوطلب داراي حد نصاب با حالت بومي شغل محل مورد تقاضا با نمره كل 15/15 براي ساير مراحل معرفي شود ليكن داوطلبي با حالت بومي شهرستان يا استان با نمره كل مثلاً 52/40 معرفي نشود.
لذا موکداً اعلام می‌دارد داوطلبان مذکور لازم است بعد از مطالعه دقيق تعاریف و نکات ذیل، چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در هر یک از بندهای حالت بومي، نوع بومي مشاهده نموده اند، جهت اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 95/10/7 با ورود به سيستم، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.بديهي است نتايج معرفي شدگان صرفاً بر اساس حالت بومي اعلام شده در اين مرحله صورت خواهد گرفت. ضمناً داوطلبان فاقد حد نصاب با توجه به آنكه حد نصاب فارغ از نوع بومي است كارنامه خود را مشاهده خواهند نمود و نيازي به مشاهده ويرايش نوع بومي ندارند.
شرايط بومي بودن خود را مطابق با شرح ذیل با دقت مطالعه و در صورت لزوم اصلاح نمایید:
الف) «بومی محل مورد تقاضا» به فردی اطلاق می‌شود که یکی از شرایط ذیل را داشته باشد:
الف-1) محل تولد داوطلب یا همسر وی با محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.
الف-2) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) كه محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يكي باشد.
الف-3) طي شدن حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و یا دبيرستان) داوطلب به صورت متوالی یا متناوب در محل مورد تقاضا برای استخدام.
الف-4) داشتن حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه براي داوطلب در محل مورد تقاضا برای استخدام.
الف-5) پدر، مادر و يا همسر داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند.
ب) «بومی شهرستان» به فردی اطلاق می‌شود که یکی از شرایط ذیل را داشته باشد و بومي محل مورد تقاضا نباشد:
ب- 1) شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.
ب-2) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) كه شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يكي باشد.
ب- 3) داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد.
ب- 4) داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشد.
ب- 5) پدر، مادر و يا همسر داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند.
پ) «بومی استان» به فردی اطلاق می‌شود که یکی از شرایط ذیل را داشته باشد و بومي «محل مورد تقاضا» و «بومي شهرستان» نباشد.
پ- 1) استان محل تولد داوطلب يا همسر وي با استان محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.
پ-2) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) كه استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يكي باشد.
پ- 3) داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان) را به صورت متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد.
پ- 4) داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشد.
پ- 5) پدر، مادر و يا همسر داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند.
لازم به توضیح است بعد از ویرایش اطلاعات داوطلبین در موعد مقرر، سازمان سنجش آمورش كشور اصلاحات را بررسی و داوطلبان را در قالب چند برابر ظرفیت به ترتیب نمره کل نهایی و بر اساس سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین) جهت بررسی مدارک و مستندات به دانشگاه مربوطه معرفی می‌نماید.
قطعا درج نتيجه معرفی شدگان در سایت سازمان سنجش آموزش كشور به منزله پذیرفته شده نهایی نبوده و در صورت نقص در مدارک و مستندات ارائه شده و عدم تأیید اطلاعات ثبت‌نامی و یا تکمیل ظرفیت رشته محل مورد نظر توسط داوطلبان دارای نمره بالاتر با شرايط اعلام شده فوق، داوطلب معرفی نشده هیچ گونه حق اعتراض نخواهند داشت.
 
2-معرفي شدگان رشته‌هاي شغلي وزارت آموزش و پرورش
1- كليه معرفي‌شدگان رشته‌هاي شغلي وزارت آموزش و پرورش مي‌بايست با مراجعه به سایت اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط (مندرج در اين اطلاعيه) از زمان و مکان حضور خود جهت بررسی مدارك و مصاحبه تخصصی اطلاعات لازم را کسب نمایند.
2- در هنگام مراجعه (برابر برنامه اعلام شده) اصل و تصویر مدارك و مستندات لازم (شناسنامه مدارك تحصیلی لازم، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم «ویژه آقایان»،  مدارك تحصيلي لازم، عکس، مدارك مربوط به استفاده از سهمیه‌ها، مدارك مربوط به بومی بودن، تائیدیه‌هاي معتبر و...) به همراه داشته باشند.
3- معرفی داوطلب براي انجام مصاحبه استخدامی به منزله قبولی فرد تلقی نمی‌گردد بلکه درگزینش نهایی با توجه به کد شغل محل انتخابی، براساس مجموع نمره فضلی داوطلبان معرفی شده با وزن هفتاد درصد (70%) آزمون کتبی و سی درصد (30%) مصاحبه استخدامی، به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش (به ترتیب نمره فضلی) صورت خواهد گرفت.
4- گذراندن دوره یکساله مهارت آموزي و موفقیت در آزمون جامع دوره مزبور مطابق ضوابط و مقررات اعلام شده از سوي دانشگاه مجري، براي پذیرفته شدگان نهایی داراي سهمیه (ایثارگران، معلولین) و سایر داوطلبان الزامی است. محل برگزاري دوره یکساله مهارت آموزي بعد از قبولی نهایی، توسط دانشگاه مجري دوره اعلام خواهد شد. تغییر محل آموزش و جابجایی مهارت آموزان مجاز نمی‌باشد.
5- مطابق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه آزمون استخدامی، بخشی از هزینه هاي مصاحبه استخدامی، معاینات پزشکی و برگزاري دوره یکساله مهارت آموزي (خدمات آموزشی و رفاهی)، برعهده داوطلب خواهد بود.
6- داوطلبان معرفی شده براي مصاحبه استخدامی موظفند "فرم اطلاعات فردي "را از سایت دبیرخانه هیات مرکزي گزینش به نشانی: http://www.gozinesh.medu.ir  دريافت و نسبت به تکمیل دقیق فرم و الصاق یک قطعه عکس به آن اقدام و به همراه دو قطعه عکس پرسنلی، تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی، همزمان با تحویل سایر مدارك درزمان مصاحبه استخدامی، تحویل نماینده هسته گزینش نمایند.
7- مسئولیت‌هاي ناشی از خلل در استخدام افرادي که توانایی شرکت در تمام یا بخشی از دوره مهارت آموزي را ندارند برعهده خود شخص بوده و دانشگاه مسئولیتی در قبال پذیرفته شدگان داراي شرایط خاص مثل باردار بودن، فرزند شیرخوار یا کوچک، بیمار نیاز به مراقبت و ... ندارد.
8- چنانچه پذیرفته شدگان در طول برگزاري دوره یکساله مهارت آموزي از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند؛ وزارت آموزش و پرورش به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه آزمون، مصاحبه استخدامی و برگزاري دوره اقدام خواهد نمود.
9- دانشگاه مجري دوره یکساله مهارت آموزي مسئولیتی در قبال اسکان و تغذیه مهارت آموزان ندارد. در صورت تقاضاي مهارت آموز و وجود امکانات، امکان ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط خواهد بود .
10- رعایت کلیه شرايط و ضوابط دفترچه راهنماي آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سومين آزمون متمركز دستگاه‌هاي اجرايي (مورخ 1395/7/18) مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و اطلاعیه بعدي آن از سوي داوطلبان الزامی می‌باشد.
11- عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام می‌باشد و داوطلب حق اعتراض نخواهد داشت.
 
آدرس سایت ادارات کل آموزش و پرورش استانها
  
آذربایجان شرقی   
ea.medu.ir
   
آذربایجان غربی  
wa.medu.ir
  
اردبیل   
ARTa.medu.ir
  
اصفهان  
Asf.medu.ir
 
البرز  
ALBOrz.medu.ir  
  
ایلام  
ilam.medu.ir
   
بوشهر   
bushehr.medu.ir  

چهار محال و بختیاري
chb.medu.ir  

خراسان رضوي  
razavi.medu.ir  
 
خراسان شمالی  
khn.medu.ir  

خراسان جنوبی  
skh.medu.ir  
 
خوزستان 
khouz.medu.ir  
 
زنجان  
zanjan.medu.ir  

سمنان  
semnan.medu.ir  

سیستان و بلوچستان 
sb.medu.ir  
 
شهر تهران 
Tehran.medu.ir  

شهرستانهاي استان تهران  
Teo.medu.ir  
 
فارس 
fars.medu.ir  

قزوین 
caspian.medu.ir  

قم  
qom.medu.ir  
 
کردستان  
kurd.medu.ir  

کرمان 
kerman.medu.ir  
 
کرمانشاه
kermanshah.medu.ir  
 
کهگیلویه و بویراحمد
kb.medu.ir  

گلستان
golestan.medu.ir  

گیلان
guilan.medu.ir  
 
لرستان
lorestan.medu.ir  

مازندران
mazand.medu.ir  
 
مرکزي
markazi.medu.ir  
 
هرمزگان
hormozgan.medu.ir

همدان
hamedan.medu.ir  

یزد
yazd.medu.ir  

 
3-معرفي شدگان رشته‌هاي شغلي وزارت دادگستري
معرفي‌شدگان رشته‌هاي شغلي وزارت دادگستري مي‌بايست سه روز بعد از اعلام نتیجه آزمون به سایت وزارت دادگستری به نشانی www.justic.ir/  مراجعه و از زمان، مکان و چگونگی ارائه مدارک مورد نیاز مطلع شوند.
 
4-معرفي شدگان رشته‌هاي شغلي سازمان دامپزشكي كشور
معرفي‌شدگان رشته‌هاي شغلي سازمان دامپزشكي كشور مي‌بايست؛ کلیه مدارک ذیل ( اصل و کپی) را از تاریخ 1395/10/11 لغایت 1395/10/15 به کارگزینی اداره کل دامپزشکی  استان مورد تقاضا  تحویل نمایند.
1- کارنامه منشر شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور
2- شناسنامه داوطلب و همسر، کلیه صفحاتوکارت ملی
3- کارت پایان خدمت
4- مدرک تحصیلی
5- قرارداد کار معین ( مشخص ) دارای کد شناسه – قرارداد کارگری  دارای کد شناسه – تاییدیه سابقه کار از دستگاه اجرایی محل خدمت
6- مدارک مربوط به بومی بودن( شهرستان، استان ) طبق موارد مندرج در آگهی استخدام
7- مدارک مربوط به سهمیه استخدامی 5 درصد ایثارگری
8- مدارک مربوط به معلولیت ( بهزیستی )
 
5-معرفي شدگان رشته‌هاي شغلي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان
معرفي‌شدگان سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان لازم است از تاریخ 1395/10/11 لغایت 1395/10/15 با در دست داشتن مدارک ذیل جهت تشکیل پرونده به سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان اداره کل تحول اداری و توسعه منابع انسانی به آدرس: (تهران- خیابان ولیعصر (عج) مقابل پارک ملت، خیابان ارمغان غربی، خیابان مهرشاد شمالی، پلاک 66 و یا خیابان نلسون ماندلا، خیابان شهید انصاری، نبش مهرشاد، پلاک 66 تلفن: 7- 22059371) مراجعه فرمایند.
1- اصل شناسنامه و تصویر تمامی صفحات (2 سری)
2- اصل و تصویر کارت ملی (2 سری)
3- اصل و تصویر آخرین دانشنامه پایان تحصیلات و یا اصل و تصویر گواهی موقت پایان تحصیلات مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (2 سری)
4- اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم (برای برادران) (2 سری)
5- عکس 4×3 (6 قطعه)
6- گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع قانونی (در مرحله تشکیل پرونده توسط محل خدمت به مراجع ذیربط معرفی خواهند شد)
7- گواهی سلامت جسمانی (در مرحله تشکیل پرونده توسط محل خدمت به مراجع ذیربط معرفی خواهند شد)
*تذکر1: به همراه داشتن اصل مدارک مربوط به هر یک از بندهای قید شده برای کلیه پذیرفته­شدگان الزامی می­باشد.
*تذکر 2: عدم مراجعه در مهلت مقرر (11/10/1395 لغایت 15/10/1395) به منزله انصراف بوده و پذیرش فرد لغو می­گردد.
 
6-معرفي شدگان رشته‌هاي شغلي سازمان تعزيرات حكومتي
كليه معرفي‌شدگان رشته‌هاي شغلي سازمان تعزيرات حكومتي مي‌بايست با در دست داشتن مدارك ذيل‌الذكر بر حسب شغل محل انتخابي اصلي از روز شنبه مورخ 1395/10/11 لغايت پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1395/10/15 به مراكز ادارات كل تعزيرات حكومتي استان مربوطه مراجعه نمايند تا نسبت به تشكيل پرونده جهت ادامه روند استخدامي اقدام شود.
1- اصل و کپی مدارک تحصیلی
2- اصل و کپی کارت ملی
3- اصل و کپی (ازتمامی صفحات) شناسنامه
4- مدارک دال بر ایثارگری و رزمنده بودن بر اساس توضیحات دفترچه آزمون
5- مدارک دال بر معلولین عادی
6- مدارک دال بر بومی بودن بر اساس توضیحات دفترچه آزمون
7- مدارک شاغلین قراردادی و ارائه شماره شناسه قراردادی
8- ارائه اصل و کپی مدارک مهارت‌های هفتگانه (ICDL) در صورت وجود
9- دوقطعه عکس 4×3 که در سال‌جاری گرفته شده باشد
10- پرینت کارنامه دریافتی از سایت سازمان سنجش آموزش كشور
 
7-معرفي شدگان رشته‌هاي شغلي سازمان امور مالياتي كشور
معرفي‌شدگان رشته‌هاي شغلي سازمان امور مالياتي كشور برای کسب اطلاعات در خصوص نحوه پیگیری سایر مراحل جذب حداکثر  3 روز بعد از اعلام نتایج به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی: www.intamedia.ir/  مراجعه نمایند.
 براساس اعلام سازمان امور مالياتي و تاييد سازمان اداري و استخدامي كشور با توجه به اينكه ظرفيت استخدامي مربوط به سهميه 25 درصد ايثارگران براي رشته‌هاي شغلي آن سازمان قبلاً از طريق بنياد شهيد و امور ايثارگران تكميل گرديده لذا داوطلبان متقاضي سهميه 25 درصد ايثارگران براي رشته‌هاي شغلي انتخابي سازمان مذكور با سهميه آزاد گزينش شده‌اند.
 
8-معرفي شدگان رشته‌هاي شغلي سازمان تبليغات اسلامي
معرفي‌شدگان رشته‌هاي مربوط به سازمان تبليغات اسلامي جهت ادامه فرآيند استخدامي خود حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين اطلاعيه نسبت به ارائه مدارك ذيل‌الذكر به ادارات كل تبليغات اسلامي استان مورد تقاضا (معرفي شده) اقدام نمايند:
1- اصل و تصوير صفحات اول و دوم شناسنامه خود و افراد تحت تكفل (در صورت داشتن توضيحات تصوير صفحه آخر). (2 سري).
2- اصل و تصوير كارت ملي پشت و رو. (2 سري).
3- اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي حوزوي (مرجع تشخيص و تعيين سطوح علمي تحصيلات حوزوي (به استثناي استان خراسان رضوي) مديريت حوزه علميه قم مي‌باشد (2 سري).
تبصره: مرجع تشخيص سطوح علمي روحانيون حوزه‌هاي علميه استان خراسان رضوي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي است.
4- 4 قطعه عكس پرسنلي 4´3 با لباس روحانيت.
5- اصل و تصوير كارت پايان خدمت سربازي و يا معافيت دايم (2 سري).
6- اصل و تصوير مدارك دال بر ايثارگري در صورت داشتن شرايط، بر حسب مورد از بنياد شهيد، ارتش و يا سپاه استان (2 سري).
7- اصل و تصوير مدارك دال بر معلوليت عادي در صورت داشتن شرايط، تأييد شده از سوي سازمان بهزيستي استان (2 سري).
شايان ذكر است در صورت عدم تطابق مدارك و مستندات ارائه شده با اطلاعات مندرج در سامانه ثبت‌نام آزمون استخدامي، فرد قبول شده از ادامه روند استخدامي خارج خواهد شد.
 
9-معرفي شدگان رشته‌هاي شغلي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور
كليه معرفي‌شدگان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور براي تكميل پرونده استخدامي و ساير مراحل بعدي، حداقل سه روز بعد از اعلام نتيجه به آدرس prisons.ir (سايت اين سازمان) مراجعه نمايند.
 
10-معرفي شدگان رشته‌هاي شغلي سازمان قضائي نيروهاي مسلح
كليه معرفي‌شدگان سازمان قضايي نيروهاي مسلح ابلاغ نمايند سه روز بعد از اعلام نتايج، جهت آگاهي از برنامه زمان بندي مصاحبه‌هاي علمي و تخصصي و گزينش به سايت سازمان به آدرس www.imj.ir  مراجعه نمايند.
 
11-معرفي شدگان رشته‌هاي شغلي مركز ملي رقابت
کلیه معرفي‌شدگان موظف می‌باشند مدارک ذکر شده در ذيل را شخصاً براساس برنامه زمانی تعیین شده به واحد کارگزینی مرکز ملی رقابت به آدرس شهرک قدس- فاز 4- خیابان ایوانک- خیابان زرافشان شمالی- ساختمان شماره 75 ارائه دهند.
مدارک مورد نیاز عبارتند از:
۱)اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه
۲) اصل کارت‌ ملی و کپی از دو طرف آن
۳) اصل و کپی مدرک تحصیل و یا گواهی‌موقت تعیین شده در آگهی استخدام اولیه.
۴)اصل و کپی کارت پایان‌خدمت و یا گواهی‌ معافیت قانونی دائم برای آقایان
۵) 4 قطعه عکس ۴×۳ جدید و پشت نویسی‌شده
۶) گواهی معتبر مبنی بر ایثارگری برای داوطلبانی که بر اساس سهمیه ایثارگران پذیرفته شده اند.
7) گواهی معتبر دال بر معلولین عادی از سازمان بهزیستی
8)گواهی معتبر سابقه کار برای داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام‌وقت در دستگاه‌های دولتی از تاریخ 22/11/1357به خدمت اشتغال داشته‌اند، که میزان مدت خدمت غیر رسمی به حداکثر سن داوطلب افزوده خواهد شد.
9)مدارک معتبر مربوط به تأیید بومی بودن (مطابق آگهی استخدام اولیه).
10) نامه گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت با ذکر شماره شناسه قراردادی (ویژه شاغلین قرارداد انجام کار معین) برای محاسبه امتیاز شاغلین قراردادی.
برنامه زمانی جهت ارائه مدارک:
* خوشه شغلی کارشناس حقوقی و کارشناس آمار موضوعی، روز یکشنبه 1395/10/12 از ساعت 9:00 الی 15:00 (سه بعداز ظهر)
* خوشه شغلی کارشناس مطالعات اقتصادی، روز دوشنبه 1395/10/13 9:00 الی 15:00 (سه بعداز ظهر)
 
12-معرفي شدگان رشته‌هاي شغلي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت برنامه‌ريزي
كليه معرفي‌ شدگان موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت برنامه‌ريزي برای کسب اطلاعات در خصوص نحوه پیگیری سایر مراحل جذب حداکثر  5 روز بعد از اعلام نتایج به سایت این سازمان به نشانی  www.imps.ac.ir/ مراجعه نمایند.
 
13-معرفي شدگان رشته‌هاي شغلي وزارت امور اقتصادي و دارايي
معرفي شدگان رشته‌هاي شغلي وزارت امور اقتصادي و دارايي (استان های هرمزگان و کردستان) مي‌توانند با در دست داشتن مدارك مشروحه ذيل طبق جدول زمان‌بندي اعلام شده به آدرس تهران، ميدان امام خميني، خيابان صوراسرافيل، ساختمان مركزي وزارت ياد شده، اداره كل امور اداري و پشتيباني، طبقه دوم، اتاق 2213 از ساعت 9:00 الي 15:00 (سه بعداز ظهر) مراجعه نمايند.
ضمناً پذيرفته‌شدگان پس از تأييد مدارك توسط اداره كل مذكور مي‌توانند با مراجعه به سايت  www.mefa.gov.ir از نحوه برگزاري مصاحبه اطلاع حاصل نمايند.
مدارك مورد نياز:
1- اصل شناسنامه به انضمام تصوير تمام صفحات.
2- اصل كارت ملي به انضمام تصوير پشت و رو.
3- اصل مدرك تحصيلي  به انضمام تصوير مربوطه.
4- اصل كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم قانوني به انضمام تصوير. (ويژه آقايان)
5- مدارك دال بر بومي بودن.
6- نامه اشتغال به كار از دستگاه براي كاركنان قرارداد انجام كار معين به انضمام كليه احكام مربوطه. (در صورت علامت زدن در زمان ثبت‌نام)
7- معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران. (در صورت استفاده از سهميه 5% ايثارگران)
8- معرفي نامه از سازمان  بهزيستي براي معلولين. (در صورت استفاده از سهميه 3% معلولين)
9- كارنامه قبولي در آزمون.
10- دو قطعه عكس 4×3 پشت نويسي شده.
جدول زمانبندي مراجعه داوطلبان براي مصاحبه و ساير مراحل پذيرش رشته‌هاي شغلي وزارت امور اقتصادي و دارايي

  
1395/10/11  
الف- ب- پ- ه- ص- ض - ت- ث –ج- چ- م- ط- ظ - ح-خ- ژ- ي

1395/10/12
 ن- ل - د- ذ- ر- ز-ك- گ-و - س-ش - ع- غ- ف- ق
 
تذكر: لازم به توضيح است اعلام نتيجه در كارنامه به عنوان معرفي شده به منزله پذیرفته شده نهایی نخواهد بود و صرفاً در صورت بررسی و صحت مدارک و مستندات و تأیید اطلاعات ثبت‌نامی و همچنين سهميه‌هاي استخدامي (ايثارگران و معلولين و...) و حسب مورد كسب امتياز لازم در مصاحبه، از بين داوطلبان واجد شرايط در اين مرحله، به ترتيب نمرات فضلي و با توجه به ظرفيت مورد نياز پذيرفته‌شدگان اوليه مشخص و جهت معرفي به گزينش معرفي خواهند شد. بديهي است در صورت نقص در مدارک و مستندات ارائه شده و عدم تأیید اطلاعات ثبت‌نامی، داوطلب معرفی شده هیچ گونه حق اعتراضي نخواهد داشت.
در خاتمه اضافه مي‌نمايد كه واحد پاسخگويي غيرحضوري سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور سال 1395 منحصراً در رابطه با كارنامه آزمون براي كليه داوطلبان آماده پاسخگويي به سؤالات مي‌باشد. لذا داوطلبان در صورت نياز مي‌توانند سؤالات خود را در خصوص مندرجات كارنامه حداكثر تا تاريخ 95/10/11 با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org  يا با تماس تلفني در ساعات اداري با شماره تلفن‌هاي 42163 با پيش شماره021  در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان اكيداً خودداري نمايند. بديهي است پاسخگويي به مكاتباتي كه بعد از تاريخ 95/10/11 ارسال گردد، مقدور نخواهد بود.


جهت کسب اطلاعات بیشتر به منبع اصلی خبر مراجعه فرمایید.
برای اطلاع از جدید ترین آگهی های روز استخدامی به ما بپیوندید.
آگهی های استخدام بخش خصوصی امروز


اخبار مرتبط