پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1395/10/07 در ساعت » 09:44

کارنامه آزمون استخدامي دانشگاههای علوم پزشکی كشور (مربوط خوشه های شغلی پرستار ، ماما ، کارشناس فوریتهای پزشکی، کاردان فوریتهای پزشکی ، کارشناس ارتباطات و عملیات پزشک ،کارشناس ارتباطات و عملیات پرستار و اپراتور 115 ) - آبان ماه 1395

کاریابی ایران :
کارنامه آزمون استخدامي دانشگاههای علوم پزشکی كشور (مربوط خوشه های شغلی پرستار ، ماما ، کارشناس فوریتهای پزشکی، کاردان فوریتهای پزشکی ، کارشناس ارتباطات و عملیات پزشک ،کارشناس ارتباطات و عملیات پرستار و اپراتور 115 ) - آبان ماه 1395


جهت کسب اطلاعات بیشتر به منبع اصلی خبر مراجعه فرمایید.
برای اطلاع از جدید ترین آگهی های روز استخدامی به ما بپیوندید.
آگهی های استخدام بخش خصوصی امروز

اخبار مرتبط