پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1395/03/26 در ساعت » 14:21

دیدار جناب آقای دکتر سپهری، معاون وزیر و رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ازمرکز کاریابی ایران

 بازدیدجناب آقای دکتر سپهری، معاون وزیر و رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، از مرکز توسعه کسب و کار و کاریابی ایران

 

جناب آقای دکتر سپهری، معاون وزیر و رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، به همراه جناب آقای بازوند، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم از مرکز توسعه کسب و کار و کاریابی ایران دیدن کردند.

در این دیدار، آقای ذاکری، مدیر موسسه توسعه کسب و کار و کاریابی ایران توضیحاتی راجع به دوره های آموزشی مربوط به کارفرمایان همچون مالیات، بیمه و قانون کار را به ایشان ارائه کردند.

جناب آقای بازوند، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم در این دیدار اظهار نمودند: پنجاه تا پنجاه و پنج درصد فعالیت کاریابی های استان قم توسط کاریابی ایران و بقیه توسط دیگر کاریابی های استان انجام می‎شود. ایشان اظهار کردند: با توجه به امکانات موجود در این کاریابی، هدف ما از این دیدار، کسب اجازه از جناب آقای دکتر سپهری برای آغاز همکاری با این مرکز برای برگزاری دوره های آموزشی می‎باشد.

 

 

جناب آقای دکتر سپهری نیز در این دیدار، موسسه توسعه کسب و کار وکاریابی ایران را الگویی برای دیگر کاریابی‎ها عنوان کرده و خاطر نشان کردند: نهایت همکاری را با این کاریابی خواهیم داشت و برای شروع، کتاب های منتشر شده توسط اداره متبوع را در اختیار شما قرار خواهیم داد تا در معرض عموم قرار گیرد.

اخبار مرتبط