• ورود
  • سایت استخدامی کاریابی ایران مرجع آگهی های استخدام

ثبت شده در تاریخ » 1395/03/26 در ساعت » 14:28

بازدید جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون کار ورفاه اجتماعی از غرفه کاریابی ایران

بازدید وزیر محترم کار از غرفه کاریابی ایران
اخبار مرتبط

t.me/karyabiiran

کانال تلگرام فرصت های شغلی استان قم

عضویت در کانال قم

t.me/karyabieiran

کانال تلگرامی فرصت های شغلی تهران و ادارات دولتی

عضویت در کانال تهران