پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1400/03/20 در ساعت » 08:45

استخدام شرکت رسا طرح انرژی پارس در سال 1400

شرکت رسا طرح انرژی پارس در نظر دارد برای اجرای قراردادهای خود در سال 1400 نسبت به تامین نیرو در بخش سیمبانی در استان هرمزگان صرفا از بین متقاضیان بومی شهرستان های بندرلنگه، قشم، بستک جمعا به تعداد 5 نفر از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی ،آزمون دانش مهارتی(مصاحبه) به شرط دارا بودن شرایط ذیل پس از طی فرآیند فوق بکارگیری نماید.
مهلت ثبت نام تا 28 خرداد 1400 می باشد.

ردیف شهرستان رشته شغلی رشته تحصیلی تعداد نفرات
1 بندرلنگه  سیمبان دیپلم و فوق دیپلم برق (کلیه گرایش ها)  3 نفر - مرد
2 قشم  سیمبان دیپلم و فوق دیپلم برق (کلیه گرایش ها)  1 نفر - مرد
3 بستک  سیمبان دیپلم و فوق دیپلم برق (کلیه گرایش ها)  1 نفر - مرد

> شرایط عمومی

1- داشتن تابعیت ایران
2- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم غیرپزشکی
3- عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
4- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
5- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که بکارگیری می شوند
6- اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
7- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
8- عدم داشتن منع قانونی برای فعالیت و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت ها
9- احراز صلاحیت های عمومی و گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه توسط پیمانکار یا مشاور

 

علاقه مندان جهت ثبت نام به آدرس وب سایت http://www.azmoon360.com مراجعه نمایند.

اخبار مرتبط