پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1399/11/01 در ساعت » 11:10

استخدام شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان در سال 1399

با استعانت از خداوند متعال، شركت شير پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام) در نظر دارد به منظور تامين و تكميل بخشي از نيروي انساني مورد نياز، بر اساس ضوابط، مقررات و آيين‌نامه داخلی خود، از بين متقاضيان مرد واجد شرايط، پس از كسب موفقيت در آزمون كتبي متمركز عمومي و تخصصي، مصاحبه‌هاي تخصصي و عمومي و طي مراحل گزينش و معاينات پزشكي، با انعقاد قرارداد كار با مدت معين و بيمه درمان و بازنشستگي تامين اجتماعي بکارگیری می‌نمايد. مهلت ثبت نام تا 15 بهمن 99 می باشد.
نکته مهم : باتوجه به اینکه نیروهای درخواستی جهت جذب در شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان برای خطوط جدید تولید پنیر اولیه و شیرخشک می‌باشند و همچنین این نیروها در سه مرحله دعوت به کار می‌شوند، قراردادهای استخدامی نیز به صورت آزمایشی، پیمانکاری و قراردادی شرکت می‌باشد.

> مراحل به كارگيری داوطلبان

مرحله اول : ثبت نام در آزمون از طريق سايت مركز آزمون جهاد دانشگاهی
مرحله دوم : موفقيت در آزمون كتبي
مرحله سوم : كنترل مدارك داوطلبان مطابق با الزامات قيدشده در متن دفترچه راهنماي آزمون
مرحله چهارم : ارزيابي شايستگي ها و توانمندي ها و مصاحبه فني و تخصصي
مرحله پنجم : بررسي صلاحيت هاي عمومي (گزينش)
مرحله ششم : ارزيابي سلامت جسماني و رواني از طريق انجام معاينات پزشكي و روانشناسي
مرحله هفتم : موفقيت در دوره هاي آموزش شغلي بدو استخدام

> شرايط عمومی داوطلبان

١ .داشتن تابعيت ايراني و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران
٢ .التزام به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي
٣ .دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم قانوني (به تقاضاي داوطلباني كه داراي كارت يا برگه معافيت موقت تحت هر عنوان هستند به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد)
تبصره : دارندگان كارت معافيت پزشكي، در صورت قبولي در مراحل سنجش، لازم است تاييد پزشك معتمد دال بر توانايي انجام كار مربوطه را ارائه نمايند.
٤ .عدم سابقه وابستگي يا عضويت در احزاب و گروه هاي سياسي معارض با نظام جمهوري اسلامي ايران
٥ .دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس در رشته هاي تحصيلي مرتبط با پستهاي سازماني (طبق جدول شرايط احراز مشاغل) از دانشگاههاي معتبر كشور
تبصره : مدارک فاقد معدل، يا مدارك صادره از سوي دانشگاه مبني بر گذراندن واحدهاي درسي يا ريز نمرات همچنين برگه تسويه حساب قابل قبول نمي باشد.
٦ .عدم اشتغال به كار رسمي – نداشتن تعهد خدمت – عدم بازخريدي از دستگاههاي دولتي – نداشتن منع استخدامي به موجب آراء مراجع قضايي ذيصلاح.
٧ .عدم اعتياد به مواد مخدر، عدم سوء پيشينه كيفري، عدم اشتهار به فساد اخلاقي
٨ .داشتن تندرستي و توانائي كامل جسمي و رواني براي شغل مورد نظر بر اساس نظريه پزشك معتمد شركت

> شرايط اختصاصی

شرايط سنی
– حداكثر سن تا تاريخ شروع ثبت نام (1399/11/01 (براي مقاطع ديپلم و فوق ديپلم ٢٧ ، مقطع كارشناسي ٣٠ و مقطع كارشناسي ارشد ٣٣ سال تمام ميباشد.
تبصره ١ : سابقه كار مفيد و مرتبط با رشته شغلي مورد تقاضا، ميتواند حداكثر سن را به ميزان سابقه كاري تا ٧ سال افزايش دهد. (ارائه گواهي از محل كار قبلي همراه با سوابق بيمه اي الزامي است)
تبصره ٢ : علاوه بر سابقه كاري، ميزان خدمت سربازي حداكثر تا سقف ٢٤ ماه نيز به سقف سني اضافه ميشود.
شرايط تحصیلی
– حداقل معدل متقاضيان براي مقاطع كارداني و كارشناسي ١٤ ميباشد.
– مدارك دانشگاهي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشنامه يا گواهي موقت تحصيلات دانشگاهي ميباشد كه از لحاظ ارزش علمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و مقطع، رشته و گرايش تحصيلي، معدل و تاريخ فراغت از تحصيل در آن ذكرشده باشد. (هيچگونه گواهي تحصيلي، مدرك معادل يا گواهي لغو معافيت تحصيلي صادره براي حوزه نظاموظيفه موردپذيرش نخواهد بود.)
– مدارك داوطلباني كه تاريخ فراغت از تحصيل يا تاريخ پايان خدمت نظام وظيفه و يا كارت معافيت دائم آنان بعد از تاريخ برگزاري آزمون كتبي باشد، مورد پذيرش نخواهد بود.
– در هر يك از رشته هاي امتحاني صرفاً دانش آموختگان همان رشته، گرايش و مقطع تحصيلي مندرج در شرايط احراز ميتوانند ثبت نام كنند و پذيرش ديگر رشته ها يا گرايش ها امكانپذير نميباشد.
– اصالت مدارك تحصيلي پذيرفته شدگان نهايي از مراجع ذيصلاح استعلام خواهد شد و در صورت عدم صحت مدارك در هر مرحله (حتي در صورت پذيرش در آزمون و اشتغال به كار) به كارگيري داوطلب منتفي خواهد بود.
تذكر : ملاك عمل در محاسبه تاريخ فراغت از تحصيل، تاريخ مندرج در گواهينامه موقت يا دانشنامه تحصيلي ميباشد.
نكات مهم
١ .شرايط احراز هر شغل از لحاظ مدرك و رشته تحصيلي و همچنين، شغل محل هاي مورد نياز، در بخش دهم و يازدهم همين دفترچه تشريح شده است.
٢ .اين آزمون صرفاً براي داوطلبان مرد برگزار خواهد شد.

> مواد آزمون

الف- مواد آزمون عمومي
مواد آزمون عمومي براي تمامي مشاغل عبارتند از :
١ .فناوري اطلاعات (مهارت هاي هفتگانه ICDL)
٢ .زبان انگليسي عمومي
٣ .اطلاعات عمومي(اقتصادي، اجتماعي، بينش اسلامي)
٤ .هوش و استعداد تحصيلي
ب- مواد آزمون تخصصي
مواد آزمون تخصصي، بر اساس شغل انتخابي و طبق جدول موجود در بخش نهم(صفحه ١١) همين دفترچه خواهد بود.
تذكر ١ : دروس عمومي با ضريب یک و دروس تخصصي با ضريب دو محاسبه و اعمال خواهند شد.
تذكر ٢: كليه سوالات مواد آزمون عمومي و اختصاصي به صورت چهار گزينه اي ميباشند. ضمناً به ازاي هر پاسخ اشتباه به سوالات، يك سوم نمره منفي در نظر گرفته خواهد شد.

 

علاقه مندان جهت همکاری به وب سایت شرکت به آدرس https://pegah-isf.hrtc.ir مراجعه نمایند.

اخبار مرتبط