پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1399/04/29 در ساعت » 12:35

استخدام شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس در سال 1399

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس جهت تکمیل کادر تخصصی خود در نیروگاه عسلویه از واجدین شرایط در سمت های زیر دعوت به همکاری می نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست می شود نسبت به ارسال رزومه حداکثر تا تاریخ 1399/04/29 به ادرس ذیل اقدام نمایند.
siavash_javaheri@sfpgmc.co.ir

> شرایط و سمت های مورد نیاز

عنوان شغل سابقه خدمت جنسیت روش و منابع آزمون تعداد مورد نیاز
کارشناس برق حداقل 4 سال مرد مصاحبه عمومی و تخصصی 2 نفر
تکنسین برق حداقل 2 سال مرد مصاحبه عمومی و تخصصی 2 نفر
کارشناس مکانیک حداقل 4 سال مرد مصاحبه عمومی و تخصصی 2 نفر
تکنسین مکانیک حداقل 2 سال مرد مصاحبه عمومی و تخصصی 2 نفر
کارشناس ابزار دقیق حداقل 4 سال مرد مصاحبه عمومی و تخصصی 2 نفر
تکنسین ابزار دقیق حداقل 2 سال مرد مصاحبه عمومی و تخصصی 2 نفر
کارشناس سویل حداقل 4 سال مرد مصاحبه عمومی و تخصصی 2 نفر
تکنسین سویل حداقل 2 سال مرد مصاحبه عمومی و تخصصی 2 نفر
تکنسین تاسیسات و تهویه حداقل 2 سال مرد مصاحبه عمومی و تخصصی 2 نفر

> شرایط عمومی

– تابعیت جمعوری اسلامی ایران
– عدم اعتیاد به مواد مخدر
– عدم سو پیشینه کیفری
– دارا بودن سلامت کامل جسمانی و روحی و روانی
قادر بودن به انجام وظایف در نقاط مختلف داخل و خارج کشور و بنا به درخواست شرکت

اخبار مرتبط