پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1399/04/28 در ساعت » 11:26

استخدام سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در سال 1399

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان به یک نفر راننده تراکتور با تجربه دارای مدرک تحصیلی دیپلم و گواهینامه تراکتور جهت مجتمع کشاورزی امام رضا علیه السلام خود واقع در شهرستان راور نیاز دارد.
متقاضیان می توانند تا تاریخ شنبه 99/05/04 به همراه مدارک مربوطه به دفتر این مجتمع واقع در راور انتهای خیابان امام (ره) مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03433722158
اخبار مرتبط