پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1399/04/18 در ساعت » 10:06

استخدام نیروی کارشناس فنی و حقوقی در صندوق تامین خسارت های بدنی در سه استان کشور در سال 1399

صندوق تامین خسارت های بدنی در راستای مجوز شماره ۱۳۳۸۹۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی خود تعدادی داوطلب واجد شرایط را با مدارک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد از طریق مصاحبه تخصصی مصاحبه رفتارشناسی و سازمانی و گزینش در حوزه‌های خدمت به شرح زیر به صورت قراردادی جذب نماید

عنوان شغل نام استان محل استقرار حوزه خدمت استانهای تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی
کارشناس فنی خوزستان اهواز خوزستان 1 مرد لیسانس مدیریت بیمه و فوق لیسانس مدیریت بیمه (کلیه گرایش ها)
لیسانس مدیریت بازرگانی و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها)
لیسانس مدیریت مالی و و فوق لیسانس مدیریت مالی (کلیه گرایش ها)
لیسانس اقتصاد و فوق لیسانس اقتصاد (کلیه گرایش ها)

> شرایط اختصاصی

۱- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری
تبصره : تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان آزمون می بایست قبل از آخرین روز مهلت ثبت نام باشد
۲ – چنانچه داوطلب دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد باشد الزاما می‌بایست رشته تحصیلی کارشناسی داوطلب نیز مطابق رشته تحصیلی کارشناسی ارشد وی باشد در صورت عدم مطابقت نامبرده به مصاحبه دعوت نخواهد شد
۳ – مدارک تحصیلی پایین‌تر یا بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی استخدام و همچنین مدارک معادل پذیرفته نمی باشد
۴ – ایثارگران مشمول قوانین و مقررات ایثارگری میباشد
۵ – سهمیه استخدامی معلولین در صورت کسب حد نصاب ۳ درصد است
سایر مفاد آگهی جدید در سایت ثبت نام صندوق تامین خسارت های بدنی موجود است.


استخدام صندوق تامین خسارت های بدنی خراسان شمالی – 17 تیر 99

صندوق تامین خسارت های بدنی در راستای مجوز شماره ۱۳۳۸۹۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی خود تعدادی داوطلب واجد شرایط را با مدارک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد از طریق مصاحبه تخصصی مصاحبه رفتارشناسی و سازمانی و گزینش در حوزه‌های خدمت به شرح زیر به صورت قراردادی جذب نماید

عنوان شغل نام استان محل استقرار حوزه خدمت استانهای تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی
کارشناس فنی خراسان شمالی بجنورد خراسان شمالی 1 مرد لیسانس مدیریت بیمه و فوق لیسانس مدیریت بیمه (کلیه گرایش ها)

لیسانس مدیریت بازرگانی و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها)

لیسانس مدیریت مالی و و فوق لیسانس مدیریت مالی (کلیه گرایش ها)

لیسانس اقتصاد و فوق لیسانس اقتصاد (کلیه گرایش ها)

> شرایط اختصاصی

۱- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری
تبصره : تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان آزمون می بایست قبل از آخرین روز مهلت ثبت نام باشد
۲ – چنانچه داوطلب دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد باشد الزاما می‌بایست رشته تحصیلی کارشناسی داوطلب نیز مطابق رشته تحصیلی کارشناسی ارشد وی باشد در صورت عدم مطابقت نامبرده به مصاحبه دعوت نخواهد شد
۳ – مدارک تحصیلی پایین‌تر یا بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی استخدام و همچنین مدارک معادل پذیرفته نمی باشد
۴ – ایثارگران مشمول قوانین و مقررات ایثارگری میباشد
۵ – سهمیه استخدامی معلولین در صورت کسب حد نصاب ۳ درصد است
سایر مفاد آگهی جدید در سایت ثبت نام صندوق تامین خسارت های بدنی موجود است.


استخدام صندوق تامین خسارت های بدنی قم – 17 تیر 99

صندوق تامین خسارت های بدنی در راستای مجوز شماره ۱۳۳۸۹۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی خود تعدادی داوطلب واجد شرایط را با مدارک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد از طریق مصاحبه تخصصی مصاحبه رفتارشناسی و سازمانی و گزینش در حوزه‌های خدمت به شرح زیر به صورت قراردادی جذب نماید

عنوان شغلی نام استان محل استقرار حوزه خدمت استانهای تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز از نظر مدارک و رشته تحصیلی
کارشناسی حقوقی قم قم قم 1 مرد لیسانس حقوق
فوق لیسانس حقوق (کلیه گرایش ها)

> شرایط اختصاصی

۱- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری
تبصره : تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان آزمون می بایست قبل از آخرین روز مهلت ثبت نام باشد
۲ – چنانچه داوطلب دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد باشد الزاما می‌بایست رشته تحصیلی کارشناسی داوطلب نیز مطابق رشته تحصیلی کارشناسی ارشد وی باشد در صورت عدم مطابقت نامبرده به مصاحبه دعوت نخواهد شد
۳ – مدارک تحصیلی پایین‌تر یا بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی استخدام و همچنین مدارک معادل پذیرفته نمی باشد
۴ – ایثارگران مشمول قوانین و مقررات ایثارگری میباشد
۵ – سهمیه استخدامی معلولین در صورت کسب حد نصاب ۳ درصد است
سایر مفاد آگهی جدید در سایت ثبت نام صندوق تامین خسارت های بدنی به نشانی  https://bimeh.biif.ir موجود است.

زمان ثبت نام از 21 تیر ماه الی 30 تیر ماه می باشد.

اخبار مرتبط