پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1399/02/18 در ساعت » 11:21

استخدام اداره گمرک خراسان جنوبی در سال 1399

گمرک استان خراسان جنوبی به منظور تکمیل کادر اداری خود در گمرکات مرزی استان از بین شاغلین رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی استان که متقاضی ادامه خدمت در گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشند از طریق انتقال سازمانی دعوت به همکاری می نماید .لذا از متقاضیان محترم در رشته‌های زیر دعوت می‌شود درخواست کتبی خود را حضور و یا از طریق پست تا تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ به اداره کل گمرکات استان واقع در تقاطع خیابان غفاری و ارتش جنب فروشگاه اتکا ارائه نمایند

بدیهی است گمرک استان و نمایندگی از طریق جمهوری اسلامی ایران در انتخاب افراد تا سقف مجاز تعیین شده از سوی اداره کل امور اداری گمرک ایران مختار خواهد بود

۱ – یک نفر لیسانس حسابداری برای مشاغل مالی

۲ – سه نفر لیسانس مدیریت برای مشاغل اداری و پشتیبانی

۳ – دوازده نفر فوق دیپلم در همه رشته ها برای مشاغل حفاظت فیزیکی

۴ – یک نفر لیسانس و فناوری اطلاعات برای مشاغل پشتیبانی سامانه های گمرک

اخبار مرتبط