پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1397/09/20 در ساعت » 13:13

استخدام دانشگاه های افسری جمهوری اسلامی ایران- 5 آذر 97

ارتش جمهوری اسلامی ايران جهت تكميل كادر افسري نيروهاي زميني، قرارگاه پدافند هوايي حضرت خاتم  انبياء (ص) ، هوايی ، دريايی و  سازمان های تابعه خود جهت پاسداري از استقلال و تماميت ارضی و نظام جمهوري اسلامي ايران و ادامه راه شهيدان از بين جوانان متدين ،انقلابی و سلحشور همرزم مي پذيرد. داوطلبان درحال تحصيل و دانش آموختگان رشته های رياضی فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و معارف اسلامی از طريق آزمون اختصاصی و مصاحبه حضوری انتخاب و به منظور فراگيري آموزش های نظامي كاربردی در دانشگاه های افسري امام علی (ع)، خاتم  انبياء (ص)، هوايی شهيد ستاری،  علوم دريایی امام خمينی (ره) و فارابی مشغول به تحصيل خواهند شد.

جدول زمان بندی برگزاری كنكور اختصاصی و انجام فرآيند گزينش دانشجويان دانشگاه های افسری آجا  در سال تحصيلي 99-1398

موضوع تاريخ
ثيت نام اينترنتی (رشته هاي رياضی فيزيك و علوم تجربی) 97/09/05 تا 97/10/14
ثيت نام اينترنتي (رشته هاي علوم انسانی و معارف  اسلامی) فقط 97/10/15
تاريخ دريافت كارت ورود به جلسه آزمون از طريق سايت 97/11/02 تا 97/11/04
آزمون كتيی  97/11/05
شروع آموزش رزم مقدماتی مشترك  98/04/22

* توصيه های مهم:

داوطلبان انصرافی دانشگاه های افسری سال های قبل مجاز به خريد كارت و ثبت نام نمی باشند. ليست مربوطه در سايت جهت اطلاع اين دسته از داوطلبان قرار دارد.

*هزينه ثبت نام 600000 ريال (ششصد هزار ريال)، و غير قابل استرداد مي باشد

**ثبت نام صرفا جهت داوطلبان مرد مي باشد.

**با توجه به شبانه روزی بودن دوران تحصيل، داوطلبان متأهل حق ثبت نام ندارند.

***داوطلبان با سابقه بيماري ها و شرايط جسم و روان ذكر شده حق ثبت نام ندارند ، در صورت اقدام خريد كارت و ثبت نام علاوه بر مسترد نشدن هزينه ثبت نام از مراحل گزينش حذف خواهند گرديد.

1- تالاسمی مينور

2- چاقي (BMI بالاتر از 30)

3- كوررنگي

4- سابقه جراحي هاي وسيع

5- مشكلات عمده ارتوپدی

6- سابقه هرگونه معافيت پزشكي از مراجع نظامی و انتظامی

7- هرگونه سابقه بيماري هاي مزمن اعصاب و روان

8-كليه بيماري هاي صعب العلاج

9-هرگونه بيماري يا سابقه بيماري كه نياز به مصر  طونني مدت دارو داشته باشد.

10-كاهش شنوايي متوسط و شديد (بر ميناي تست شنوايي سنجي)

11-هرگونه اعتياد به مواد مخدر و روان گردان

1- هر داوطلب فقط مجاز است يك بار اقدام به خريد كارت آزمون نمايد در غير اينصورت توسط سيستم  از خريد مجدد او جلوگيري مي شود

2-به هنگام تكميل فرم هاي ثيت نام و خريد از refresh كردن و يا برگشت به صفحه قبل جدا خودداري نماييد.

3-در صورت فراموشی كد رهگيری خريد با استفاده از منوی سمت راست می توانيد با وارد نمودن كد ملی و شماره سفارش بانك كد رهگيري خريد خود را دريافت نماييد.

4- جهت چاپ اطلاعات ثيت نامی خود با استفاده از منوی سمت راست صفحه می توانيد با وارد نمودن كد ملی و شماره پرونده ثيت نامی خود اطلاعات مربوطه را چاپ نماييد.

5-خواهشمندیم قيل از شروع به تكميل فرم ها راهنماي موجود در سايت را به دقت مطالعه نماييد.

6- در منوي بالای صفحه سايت تمامی موارد مربوط به شرايط و ضوابط ، جداول رشته هاي تحصيلی ، منابع آزمون ، آدرس دفاتر استخدام و گزينش ، در دسترس قرار دارند.

توضيحات، شرايط و ضوابط كلی پذيرش دانشجو در دانشگاههاي افسری آجا

مطالعه مطالب اين دفترچه براي داوطلبان همه گروه های آزمايشی كه ثبت نام نموده اند، الزامی است.

> هزينه ثبت نام

1- ميلغ هزينه ثيت نام در آزمون 600000 ريال مي باشد (شصت هزارتومان) كه داوطليان بايستی ميلغ مورد نظر را از طريق منوی خريد كارت موجود در سامانه بصورت آنلاين پرداخت نموده و كد رهگيري خريد خود را يادداشت و در نگهداری آن كوشا باشند.

2- داوطلبان گرامی از تمامی كارت های بانكی متصل به شتاب خود كه موجودب كافي را داشته باشد مي توانند اقدام به خريد نمايند.

> شرايط عمومی

1- متدين به دين مبين اسلام.

2- تابعيت جمهوری اسلامی ايران (ايرانی الاصل بودن و عدم سابقه تابعيت بيگانه)

3- ايمان به انقلاب اسلامی و نظام جمهوري اسلامی ايران و آمادگی فداكاری در راه تحقق اهداف آن.

4 – اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقيه.

5- كسانی كه به عنوان عضو به ارتش ج.ا.ا مي پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و جهت پاسداري از استقلال و تماميت ارضی و نظام جمهوري اسلامي ايران آمادگی مأموريت در هر جايي را داشته باشند.

6- شاخصه های تدين و انقلابی بودن اصل بوده و در همه مراحل بايد مورد توجه قرار می گيرد.

7- استخدام افراد برمبنای مرتفع نمودن مشكلات اقتصادی آنان نبوده و جذب و استخدام براساس نياز سازمان می باشد.

8- در استخدام افراد به وجود انگيزه خدمتی ، روحيه ايثار و فداكاری توجه می شود.

9- سپردن تعهد كافی مينی بر پرداخت دو برابر هزينه های دوره آموزشی درصورت استعفا  و يا اخراج برابر قوانين و مقررات ارتش ج.ا.ا.

10- دارابودن حداقل سن 16 سال تمام و حداكثر 22سال (تا تاريخ 97/09/05 همزمان با شروع ثبت نام) و در صورت انجام خدمت سربازي مدت خدمت ضرورت به حداكثر سن داوطلب اضافه مي شود (فرزندان شاهد، جانيازان از كار افتاده كلي ، آزادگان از كار افتاده كلي از شرط سن و معدل معاف می باشند)

11- حداكثر سن براي رشته خلياني هواپيما 20 سال می باشد.

12- دارا بودن سلامت جس  و روان(برابر معاينات استخدام).

تبصره: حداقل قد براي عموم داوطليان 165 سانتيمتر و ديد چشم  براي رشته های خليانی 10/10 و برای ساير  رشته ها حداقل 8/10 می باشد.

13- فقدان محكوميت مؤثر كيفری و محكوميت ناشی از اقدام عليه امنيت كشور، انقلاب و نظام جمهوري اسلامی ايران.

14- نداشتن عضويت يا وابستگی و هواداری از احزاب ، گروه ها و سازمان هاي سياسی.

15- عدم معروفيت به فساد اخلاقی برابر ضوابط گزينش .

> شرايط اختصاصی

1- سپردن تعهد خدمتی برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسلامی ايران.

2- داشتن حداقل معدل كل ديپلم برای رشته های علوم تجربي و رياضي فيزيك 14 و برای رشته های علوم انساني و معارف اسلامب 16 و همچنين حداقل معدل كتبی 10 برای تمامی رشته ها و برای داوطلبان در حال تحصيل (نظام جديد آموزشي) حداقل معدل 14 سال دوم متوسطه (سال يازدهم ) ملاك بوده و بايستی مدرك قبولی سال آخر متوسطه ( سال دوازدهم) خود را با شرط حداقل معدل كل 14 و معدل كتبی 10 حداكثر تا قبل از شروع دوره رزم مقدماتي مشترك (تا تاريخ 98/04/22) ارائه نمايند در غير اينصورت قبولی آنان ناديده تلقی می گردد. (فرزندان شاهد ،جانبازان از كار افتاده كلی ، آزادگان از كار افتاده كلی از شرط سن و معدل معاف مي باشند).

3- جهت داوطلبان خلبانی هواپيما حداقل معدل كل 15 و حداقل معدل كتبی 12 می باشد.

4- قبولی در آزمون علمی ، معاينات پزشكی ، مقاومت جسمانی و صلاحيت های گزينشی.

5- فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و نظاميان از اولويت استخدام برخوردار می باشند.

6- بسيجيان فعال ،حافظان كل قرآن كریم و داوطلبان عضويابی شده از اولويت استخدام برخوردار می باشند.

7- دانشجويان مشغول به تحصيل در ساير دانشگاه ها در صورت داشتن شرايط و ضوابط موردنظر می توانند ثبت نام نمايند.

8- از پذيرفته شدگانی كه دانشجوی ساير دانشگاه ها می باشند مشروط به ارائه برگه انصراف از تحصيل ثبت نام نهايی بعمل خواهد آمد.

9- درجه داران رسمی و پيمانی (بين درجات گروهبان يكمی تا استوار يكمی) می توانند پس از اخذ مجوز از نيرو يا سازمان مربوط در كنكور اختصاصی شركت و فقط مجاز به پذيرش دردانشگاه نيرو/ سازمان متبوعه خود می باشند.

10- امكان استخدام دارندگان معافيت پزشكی در ارتش ج.ا.ا وجود ندارد.

11- با توجه به شبانه روزی بودن دوره آموزش، داوطلبان متأهل حق ثبت نام ندارند.

12- نداشتن تعهد خدمتی يا استخدامی به دستگاه های دولتی و بخش خصوصی.

> امتيازات

1- تحصيل در دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ايران (دانشگاه افسری امام علی (ع)،دانشگاه خاتم  الانبياء (ص)، دانشگاه هوايی شهيد ستاری، دانشگاه علوم دريايی امام خمينی(ره) نوشهر و دانشكده علوم و فنون فارابی) شبانه روزي می باشد.

2- پوشاك، تغذيه، آموزش ، بهداشت و درمان دانشجويان رايگان مي باشد.

3- به دانشجويان در طول تحصيل كمك هزينه تحصيلی پرداخت می شود.

4- دانشجويان پس از طی 7 ترم موفقيت آميز تحصيلی به درجه ستواندومی نائل می گردند و پس از دانش آموختگی به آنان دانشنامه كارشناسی در رشته مربوط اعطا مي گردد.

5- فارغ التحصيلان از تسهيلات ، وام های مصوب ، كارت اعتباری حكمت ، بيمه خدمات درمانی و بيمه عمر برای خود و عائله تحت تكفل و ساير خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.

> زمان آزمون كتبی

* آزمون ورودی رأس ساعت 8 صبح مورخه 97/11/05 برگزار مي گردد، به همراه داشتن كارت ورود به جلسه (كه قبلاً از طريق سايت گزينش اجا دريافت نموده اند) توسط داوطلبان الزامی می باشد.

* داوطلبان بايستی يک ساعت قبل از شروع آزمون (ساعت 07:00) در محل حوزه حضور داشته باشند

* داوطليان بايستی جهت دريافت  كارت آزمون، از مورخه 97/11/02 الي تاريخ 97/11/04 به سايت گزينش اجا مراجعه نمايند. و به هنگام برگزاری آزمون ورودی ارائه نمايند. ضمناً ارائه كارت ورود به جلسه به هنگام انجام فرآيند گزينش پس از قبولی در آزمون ورودی الزامی می باشد.

نتايج آزمون ورودی در سايت آجا و دفاتر استخدامی اعلام خواهد شد.

قيول شدگان آزمون ورودی لازم است طبق برنامه زمانی اعلام شده در سايت اجا، جهت انجام بقيه مراحل گزينش با هماهنگی حوزه های امتحانی مربوط، به مديريت گزينش و استخدام نيروي زمينی ارتش جمهوری اسلامی ايران واقع در تهران ميدان حر، خيابان امام خمينی(ره) نرسيده به چهار راه كمالی، مراجعه نمايند.

> نحوه ثبت نام

1- علاقمندان (داوطلبان داراي ديپلم رياضی فيزيك و علوم تجربی) لازم است جهت اطلاع از شرايط و ضوابط و انجام ثبت نام از تاريخ 97/9/5 تا 97/10/14 به وبگاه اينترنتی ارتش جمهوری اسلامی ايران مراجعه نمايند.

تبصره:

به علت محدوديت های موجود، داوطلبان دارای مدرک ديپلم علوم انسانی ومعارف اسلامی فقط می توانند به مدت يك روز در تاريخ 97/10/15 به وبگاه اينترنتی ارتش جمهوری اسلامی ايران مراجعه و اقدام به ثبت نام نمايند.

داوطلبان در هنگام ثبت نام بايستی نزديكترين حوزه ثبت نامی و محل برگزاری آزمون به محل سكونت خود را در سايت اجا انتخاب نمايند.

 داوطلبان ساكن استان خراسان رضوی می توانند با توجه به مسافت يكی از حوزه های شهر مشهد يا قوچان را انتخاب نمايند.

داوطلبان ساكن استان خراسان شمالی بايستی حوزه خود را شهر قوچان انتخاب نمايند.

> زمان آزمون ورودی و نشانی محل های برگزاری آزمون

آزمون ورودی رأس ساعت 8 صبح مورخه 97/11/05 برگزار می گردد، به همراه داشتن كارت ورود به جلسه (كه قبلاً از طريق سايت اجا دريافت نموده اند) توسط داوطلبان الزامی می باشد.

داوطلبان بايستی جهت آگاهي از نشانی های محل برگزاری آزمون، ازمورخه 97/11/1 به وبگاه اينترنتی ارتش جمهوری اسلامی مراجعه نمايند.

نشاني های دفاتر استخدام آجا جهت انجام هماهنگی هاي مورد نياز و مراجعه داوطلبان دارای سهميه و شرايط خاص جهت تحويل مدارك خود بشرح زير مي باشد:

1 – تهران – ميدان حر- خيابان امام خميني(ره) – نرسيده به چهارراه كمالي – دفتر استخدام نيروي زميني ارتش ج . ا .ا – تلفن : 66467609 – 021

2- اروميه – خيابان ارتش – جنب تالارمهدا- دفتر جذب وعضويابي – تلفن : 33438810-044

3- اراک- کیلومتر 4جاده خمین – جنب پادگان مالک اشتر ناجا – فرماندهی آموزشهای ق پ ه ح خاتم الا نبیاء .-تلفن 34132760-086

4- اصفهان – سه راه حكيم نظامي – جنب كلينيك فجر – دفترجذب وعضويابي مركزآموزش توپخانه – تلفن : 36202019-031

5- اهواز – خيابان لشگر-نرسيده به بيمارستان شهيد منفرد نياكي-ميدان توپ- جنب قرارگاه عملياتي تيپ192-دفتر جذب وعضويابي- تلفن : 33330574-061

6- ايلام- ميدان معلم- خيابان پیام – انتهاي كوچه پیام4-دفترجذب وعضويابي- تلفن: 32224244-084

7- اردبيل- بزرگراه شهدا –ایستگاه سرعین- جنب پادگان شهيد چمران-دفترجذب وعضويابي – تلفن : 33710122-045

8- بندرعباس- جاده اسكله شهيدباهنر – جنب درمانگاه تخصصي نيروي دريايي(سورو) – شعبه استخدام. تلفن: 33423009-076

9- بيرجند- خيابان ارتش- روبروي اداره اطلاعات استان (سه راهي عدل)- دفتر جذب وعضويابي استان خراسان جنوبي- تلفن: 32222009-056

10- بوشهر- پايگاه دریایی بوشهر- درب دوم نیروی دریایی- درب دژبان- شعبه استخدام.- تلفن: 19- 33444212- 077(داخلی 3036)

11- تبريز- انتهاي خيابان ارتش جنوبي – دفتر جذب وعضويابي استان آذربايجان شرقي – تلفن : 35420630-041

12- خرم آباد – روبروي ميدان اسد آبادي-به طرف مصلي- دفترجذب وعضويابي تیپ184 – تلفن : 33309003-066

13- رشت- خيابان رسالت – بالاتر از منازل سازماني نيروي انساني – جنب مجتمع رفاهي باران- تلفن: 33339975- 013

14- زاهدان – خيابان آزادي- روبروی سازمان قضایی ن.م –دفترجذب وعضويابي قرارگاه تاكتيكي تیپ 188 – تلفن : 33239082-054

15- زنجان-میدان ارتش- جنب تالار 22بهمن-دفتر جذب وعضويابي – تيپ 216- تلفن:33538060-024

16- سنندج- میدان ارتش- درب دژبانی تیپ128پادگان شهیدسرلشگرایرج نصرت زاده-دفترجذب وعضويابي تيپ128 -تلفن: 33111606-087

17- شاهرود- بلوار شهيد مطهري-درب اول پادگان-جنب فروشگاه اتكا-دفترجذب وعضويابي استان سمنان- تلفن :32349097-023

18- شيراز- ميدان امام حسين(ع)(فلکه ستاد) – دفترجذب وعضويابي فرماندهي وارشد نظامي آجا در استان فارس- تلفن : 32337126-32350048-071

19- قزوين – چهار راه وليعصر-ميدان ارتش- جنب پادگان تیپ116 – دفترجذب وعضويابي استان قزوين- تلفن : 33322469-028

20- قوچان- ميدان امام خميني (ره)- جنب كيوسك راهور ناجا- دفترجذب وعضويابي تيپ 277- تلفن : 47217495-051

21- كرمان – خیابان عدالت- روبروی فروشگاه اتکا –دفتر جذب وعضويابي استان كرمان- تلفن : 32267757-034

22- كرمانشاه-ميدان لشگر-معاونت نيروي انساني-دفترجذب وعضويابي قرارگاه منطقه اي غرب – تلفن :37221818-083

23- گرگان- فلکه فخرالدین اسعد گرگانی – دفتر جذب وعضويابي استان گلستان- تلفن: 32229499-017

24- مشهد- چهارراه استانداري –ميدان ديدگاه لشگر-جنب دادسراي نظامي قضايي ن. م-دفترجذب وعضويابي استان خراسان رضوي- تلفن: 38594269-051

25- نوشهر- خيابان شهيدعمادالدين كريمي- جنب مصلي- دانشگاه علوم درياي امام خميني (ره) -دفتراستخدام- تلفن : 52353083-011

26- همدان- میدان امامزاده عبداله-بلوار زینبیه-روبروی دانشگاه غیر انتفاعی الوند-دفترجذب وعضويابي استان همدان-تلفن: 34222525-081

نتايج آزمون ورودي در وب گاه آجا  و دفاتر استخدامي بيست و شش گانه فوق اعلام خواهد شد.

به منظور رفاه حال داوطلبان و تسهيل در رفت آمد آنان ، داوطلبان می توانند جهت انجام هماهنگي های لازم و ارائه مدارك علاوه بر حوزه های 26 گانه مورد اشاره ، به حوزه های زير نيز مراجعه نمايند.

جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید

اخبار مرتبط