پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1397/06/04 در ساعت » 12:55

استخدام شرکت گهر ترابر سیرجان

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود به صورت قرارداد پیمانکاری مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی به صورت قراردادی اقدام به جذب نیرو نماید.

افراديكه متقاضي حضور در آزمون مي باشند، می توانند برای ثبت نام از تاريخ 97/5/29 تا تاریخ 97/6/10 به آدرس اينترنتي شرکت های منطقه گل گهر مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي و با توجه به شرايط ذكر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

جدول رشته مورد تقاضا
ردیف حداقل مدرک تحصیلی رشته تحصیلی / گرایش تخصص جنسیت توضیحات
۱ پایان راهنمایی

دیپلم

فوق دیپلم

کلیه رشته ها /
کلیه گرایش ها
مکانیک خودروهای دیزل مرد ارائه یک سال سابقه کار مرتبط با تخصص عنوان شده الزامی است
2 برقکار  خودروهای دیزل
3 سرویسکار  خودروهای دیزل
4 آپاراتچی  خودروهای دیزل
5 فوق دیپلم کامپیوتر / کلیه گرایش ها ___ رجوع شود به بند 3-4
متقاضیان میبایست بومی شهرستان سیرجان باشند (بند ۲-۵)

شرایط شرکت در آزمون
۱- شرایط عمومی
۱-۱-تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
۱-۲-تدیّن به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرّح در قانون اساسی
۱-۳- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم
۱-۴-عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. (با تأیید مراجع ذیصلاح)
۱-۵- عدم تعهد اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگان­ها به هر شکل ممکن
۱-۶-داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تأیید امور ایمنی و بهداشت شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر
۱-۷-عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر ، روان گردان و…(با تایید مراجع ذی صلاح)
۲-شرایط سنی:
۲-۱-حداکثر سن مجاز برای داوطلبان شرکت کننده ردیف یک جدول رشته مورد تقاضا (پایان راهنمایی، دیپلم، فوق دیپلم)  2۵ سال (متولدین 1372/01/01 و بعدازآن) و برای داوطلبان شرکت کننده ردیف دو جدول رشته مورد تقاضا (فوق دیپلم کامپیوتر)  27 سال (متولدین 1370/01/01و بعدازآن)  می­باشد.
۲-۲-مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد.
۲-۳- به ازای هر سال سابقه کار معتبر و مرتبط که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد، یک سال و حداکثر ده سال جهت داوطلبان شرکت کننده ردیف یک جدول رشته مورد تقاضا (پایان راهنمایی، دیپلم، فوق دیپلم)  و حداکثر پنج  سال برای داوطلبان شرکت کننده ردیف دو جدول رشته مورد تقاضا (فوق دیپلم کامپیوتر)  به حداکثر سن مجاز فوق افزوده خواهد شد.
۲-۴- شرط حداکثر سن در خصوص ایثارگران با رعایت موارد ذیل افزایش می یابد :
۲-۴-۱ داوطلبانی که در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل به صورت داوطلب خدمت نمودند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین در صورت مجروحیت مدت بستری شدن و یا استراحت پزشکی آنان به حداکثر سن اضافه می‌شود.
۲-۴-۲ داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههای ضد انقلاب درآمده‌اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه به حداکثر سن اضافه می‌شود.
۲-۴-۳ افراد خانواده شهدا و جاویدالاثرها(همسر و فرزندان)، جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان به میزان ۵ سال به حداکثر سن اضافه می‌شود.
۲-۵-  در هر حال و تحت هیچ شرایطی حداکثر سن داوطلبان ردیف اول جدول رشته های مورد تقاضا (پایان راهنمایی، دیپلم، فوق دیپلم)  از 35 سال و داوطلبان ردیف دوم جدول رشته های مورد تقاضا (فوق دیپلم کامپیوتر)  از 32 سال نباید تجاوز نماید.
۳- شرایط معدل:
۳-۱- داشتن حداقل معدل 13 برای فارغ التحصیلان مقطع تحصیلی فوق دیپلم کامپیوتر (متقاضیان ردیف دوم جدول رشته های مورد تقاضا)
2-3- شرط معدل جهت داوطلبان ردیف اول جدول رشته های مورد تقاضا لحاظ نخواهد شد.
۴- شرایط مدرک تحصیلی:
۴-۱-مدارک دانشگاهی کسانی برای شرکت در آزمون قابل قبول است که از طریق آزمونهای سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موفق به ورود شده باشند و یا از دانشگاههای معتبر خارج از کشور، مدارک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دریافت کرده باشند.
۴-۲-دارا بودن مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل که در آن مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، معدل، ریز نمرات(در خصوص مدارک تحصیلی که فاقد معدل می باشد) و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد.
3-4- دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر حق شرکت در آزمون مقاطع تحصیلی پایین تر را ندارند. ( فقط مخصوص داوطلبان ردیف 2 جدول رشته های مورد تقاضا)
(گواهی تحصیلی یا لغو معافیت تحصیلی صادره برای حوزه نظام وظیفه مورد قبول نخواهد بود).
تذکر: داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ فراغت از خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم­ غیر پزشکی آنان بعد از تاریخ 97/06/01 باشد به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
۵- اولویتهای جذب:
۵-۱- اختصاص ۱۰% کل پذیرفته شدگان به افراد درجه یک خانواده معزز شاهد و جانبازان بالای ۲۵% می باشد مشروط بر این که حداقل ۶۰% میانگین نمره تعداد نفرات مورد نیاز را در آزمون کسب کرده باشد.
۵-۲-  بومی به افرادی گفته می شود که دارای یکی از شرایط زیر باشند:
الف: بومي هستم
درصورتي كه شهرستان محل تولد يا شهرستان محل صدور شناسنامه شما شهرستان سيرجان باشد .
ب: فرزند افراد نظامي يا كارمند رسمي و پيماني دولت هستم و به تبعيت ولي محل تولد يا صدور شناسنامه شهرستاني غير از سيرجان است.
درصورتي كه به تبعيت از پدر يا مادر كارمند رسمي و پيماني دولت يا نظامي خود در شهرستاني غير از سيرجان متولد شده ايد، بايد مدارك اشتغال و مدارك بومي بودن پدر يا مادر خود (صفحه اول شناسنامه و كارت ملي) را ارسال نمائيد.
ج: غير بومي داراي سوابق تحصيلي در شهرستان سيرجان ميباشم
درصورتي كه داراي حداقل دو مقطع تحصيلي (ابتدائي، راهنمايي، دبيرستان) بصورت متوالي يا متناوب در شهرستان سيرجان باشيد، بايد مدارك تحصيلي مرتبط را پس از تائيد سازمان آموزش و پرورش شهرستان سيرجان ارسال نمائيد.
د:  غير بومي ساكن به تبعيت همسر هستم
درصورتي كه به تبعيت همسر خود در شهرستان سيرجان ساكن شده ايد، بايد مدارك بومي بودن همسر خود (صفحه اول و دوم شناسنامه و كارت ملي) را ارسال نمائيد.
هـ : همسر يا فرزند افراد نظامي يا كارمند رسمي و پيماني دولت هستم و به تبعيت وي ساكن شده ام
درصورتي كه به تبعيت از پدر، مادر يا همسر كارمند رسمي و پيماني دولت يا نظامي خود در شهرستان سيرجان ساكن شده ايد، بايد مدارك استخدامي و اشتغال پدر، مادر يا همسرخود را ارسال نمائيد.
متقاضیان می بایست هر یک از مدارک مربوط به بومی بودن را در زمان ثبت نام ضمیمه نمایند.
۵-۳- در شرایط مساوی اولویت با افرادی است که دارای سابقه کار بیشتری هستند.
۶-نحوه ثبت نام و مهلت آن:
داوطلبان از تاریخ درج این آگهی حداکثر تا پایان روز 97/6/10 فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل برای شرکت در آزمون ثبت نام نمایند. (مهلت مذکور قابل تغییر نخواهد بود).
۶-۱- مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن
۶-۲- داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را اسکن کرده و فایل آن را به هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند. (حجم عکس ۴×۳ نباید بیشتر از ۴۰ کیلوبایت و بقیه موارد اسکن شده نباید بیشتر از ۸۰ کیلوبایت باشد)
1) عکس داوطلب ۴×۳
2) گواهی تحصیلی
3) کارت ملی
4) صفحه اول شناسنامه
5) کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم برای متقاضیان
6) مدارک ایثارگری موضوع بند ۲-۴
7) مدارک بومی بودن موضوع بند ۲-۵
8) مدراک استعفا موضوع بند ۵-۸
9) استعلام کارت پایان خدمت با ذکر عنوان آخرین مدرک تحصیلی در متن استعلام (جهت دریافت استعلام کارت پایان خدمت به دفاتر پلیس 10+ مراجعه نماييد)
10) سابقه بیمه تأمین اجتماعی
تبصره: داوطلبان مقطع لیسانس/فوق لیسانس نیازی به ارایه مدارک ردیف (۹) ندارند .
۶-۳- ثبت تکمیل مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرم موجود در سایت به طور صحیح و دقیق و دریافت کد رهگیری پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی ضروری می‌باشد.
۶-۴-داوطلبان پس از ثبت نام باید حداکثر تا ۴۸ ساعت بعد  به سایت مذکور مراجعه کرده با ورود کد رهگیری از وضعیت ثبت نام نهایی خود مطلع شوند و جهت چاپ صفحه تاییدیه نهایی ثبت نام خود اقدام نمایید.
۶-۵-تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه، زمان، مکان و نحوه برگزاری آزمون در سایت مذکور اعلام می­گردد.
تبصره: لازم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطلاعات دقت نمایند. مسئولیت درستی اطلاعات وارد شده به‌عهده داوطلب بوده و پس از اعلام نتایج مرحله اول آزمون، دعوت شدگان برای مصاحبه بایستی اصل مدارک خواسته شده و کپی آنها را به همراه داشته باشند.
۷- نحوه برگزاری آزمون:
۷-۱- آزمون به صورت چهارگزینه‌ای/کتبی و با احتساب نمره منفی برای پاسخ‌های نادرست برگزار می‌گردد.
۷-۲-منابع آزمون متعاقباً از طریق سایت شرکت های منطقه گل گهر اعلام خواهد شد.
۷-۳- امتیاز آخرین نفر پذیرفته شده نباید از حداقل ۶۰% میانگین نمره تعداد نفرات مورد نیاز کمتر باشد.
8- توضیحات مهم:
۸-۱-چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیر واقعی در فرم ثبت نام اقدام به شرکت در مصاحبه نماید، با مشخص شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدی (حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار) موضوع بکارگیری وی منتفی و در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
۸-۲- بدیهی است قبولی در مصاحبه حضوری به منزله جذب نهایی فرد نمی باشد بلکه مراحل جذب شامل قبولی در مصاحبه تخصصی و روانشناختی، آزمون عملی و معاینات پزشکی و تایید فرد توسط کمیسیون مربوطه می باشد که در صورت پذیرش داوطلب در هر کدام از مراحل قید شده از ایشان برای انجام مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.
۸-۳- افراد متقاضی باید از نظر جسمانی و فیزیکی توانایی انجام کار در مشاغل مورد نیاز را دارا باشند.
۸-۴- نحوه اشتغال و محل خدمت افراد، پس از قبولی نهایی توسط شرکت تعیین می گردد.
۵ – ۸ – چنانچه هریک از داوطلبان در یکی از شرکتهای پیمانکار و یا همکار شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، شاغل باشند می بایست قبل از ثبت نام از شرکت قبلی استعفاء داده و مدارک مربوطه را در زمان ثبت نام ضمیمه نمایند.
تذکر مهم: در صورتیکه هریک از داوطلبان در زمان ثبت نام مدارک مستند مربوط به بومی بودن را ضمیمه ننمایند کارت ورود به جلسه برای آنان صادر نخواهد شد.
۹- دریافت کارت آزمون:
۹-۱-دریافت کارت ورود به جلسه برای داوطلبان، از طریق سایت مذکور طبق کد رهگیری ارائه شده، در تاریخهای تعیین شده امکان‌پذیر است.
۹-۲- آزمون درشهرستان سیرجان برگزار خواهد شد. محل و زمان دقیق آزمون همزمان با دریافت کارت در سایت قابل مشاهده است.
۱۰- اعلام نتایج آزمون:
۱۰-۱- نتایج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاری مصاحبه متعاقباً از طریق سایت ثبت نام آزمون اعلام خواهد شد.
۱۰-۲- داوطلبان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن  ۴۲۲۷۲۹۴۲ -۰۳۴ و ۴۲۲۷۲۹۵۲-۰۳۴ تماس حاصل نمایند.

اخبار مرتبط