پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1396/08/13 در ساعت » 11:55

استخدام صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران

آگهی دعوت به همکاری

به اطلاع می‌رساند صندوق توسعه ملی درنظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری نماید. لذا کلیه متقاضیان، می توانند ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺪارك و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، حداکثر تا تاریخ 25 آبان ماه 1396 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دریافت فایل درخواست همکاری اقدام نموده و فایل word تکمیل شده را به همراه یک فایل PDF شامل اسکن کلیه مدارک مربوطه صرفا به آدرس الکترونیکی CV@NDF.IR ارسال نمایند.

"عنوان ایمیل (نام و نام خانوادگی، مقطع و رشته تحصیلی متقاضی) باشد. مثال: "علی میرزایی، کارشناسی ارشد حسابداری"

(طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، این نهاد عمومی غیردولتی در شهر تهران مستقر بوده و در سایر نقاط کشور شعبه ای ندارد)

 

شرایط عمومی:

الف- داشتن تابعیت ایران .

ب- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

ج – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

د- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای آقایان.

هـ داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال.

و- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

ز- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.

ح- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی مطابق جدول شرایط اختصاصی.

ط- دارا بودن سلامت جسمانی و روانی و توانایی انجام کاری که برای آن دعوت به همکاری می شوند.

شرایط اختصاصی:

 

جدول رشته‌های مورد نیاز جهت دعوت به همکاری

ردیف

رشته تحصیلی

گرایش

مقطع تحصیلی

1

حسابداری

-

کارشناسی ارشد و بالاتر

2

اقتصاد

کلیه گرایش ها

کارشناسی ارشد و بالاتر

3

مدیریت مالی

-

کارشناسی ارشد و بالاتر

4

مهندسی کامپیوتر

کلیه گرایش ها

کارشناسی و بالاتر

5

مهندسی صنایع

گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

کارشناسی ارشد و بالاتر

6

حقوق

حقوق خصوصی و تجارت

کارشناسی ارشد و بالاتر

7

مالی

مهندسی مالی

کارشناسی ارشد و بالاتر

 

مدارک مورد نیاز:

الف- تصویر تمام صفحات شناسنامه.

ب- تصویر پشت و روی کارت ملی.

ج تصویر آخرین مدرک تحصیلی.

د- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه آقایان).

اخبار مرتبط