پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1396/08/03 در ساعت » 08:18

استخدام دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه در نظر دارد جهت واحد هاي تابعه خود، افراد واجد شرايط در رشته مامايي را از طريق فراخوان، شناسائي و با درنظر گرفتن اولويتهاي مربوطه و درصورت نياز بعد از برگزاري آزمون مصاحبه تخصصي و تأييد صلاحيت عمومي توسط هسته گزينش دانشگاه و همچنين با در نظر گرفتن ساير شرايط، بصورت قرارداد پزشک خانواده دعوت به همكاري نمايد. با توجه به اينكه فراخوان منتشره به منزله شناسائي متقاضيان ميباشد، بديهي است ثبت نام در اين فراخوان هيچ گونه تعهدي را جهت به كار گيري براي دانشگاه ايجاد نمي نمايد لذا در صورت نياز بعد از طي مراحل قانوني از بين متقاضيان و با عنايت به مفاد فراخوان، دعوت به همكاري صورت مي پذيرد. خواهشمند است مفاد فراخوان را بصورت دقيق مطالعه و سپس نسبت به ثبت نام اقدام نماييد .

تذكرات :

۱- کليه سهميه استخدامي پس از کسر سهميه ايثارگران، به داوطلبان “بومي شهرستان” درصورت برخورداري از شرايط مندرج در فراخوان و كسب حدنصاب نمره آزمون مصاحبه، به ترتيب نمره فضلي، اختصاص خواهد يافت. در صورتيکه ظرفيت مورد نياز هر يك از رشته هاي شغلي مندرج در فراخوان، از بين داوطلبان “بومي شهرستان” تکميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تکميل ظرفيت از بين داوطلبان با اولويت “بومي استان” و سپس داوطلبان “غير بومي” همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذيرد .

۲- دانشگاه ميتواند از بين ثبت نام كنندگان در صورت نياز دعوت به همكاري نمايد .

۳- در صورت دعوت به همكاري، نيروهاي دعوت شده به هيچ وجه امكان انتقال يا جابجائي ندارند. لذا حتماً در انتخاب محل درخواست دقت لازم را مبذول داريد .

۴- انعقاد قرارداد بصورت موقتي مي باشد و در صورت رضايت از نحوه خدمتي و نياز، قرارداد تا پايان سالجاري تمديد و در صورت كسب حد نصاب نمره ارزشيابي ساليانه و نياز واحدها، قرارداد بصورت يکساله تمديد خواهد شد .

۵- هرگونه اطلاع رساني در خصوص زمان و محل برگزاري آزمون مصاحبه و … از طريق سايت اينترنتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه انجام خواهد شد. لذا داوطلبين موظف هستند جهت آگاهي از اطلاعيه ها حداقل هر ۲۴ ساعت يکبار به سايت مراجعه نمايند .

ردیف آگهی رشته شغلی محل درخواست تعداد مورد نیاز
مرد / زن / هردو
مدرک تحصیلی شرایط احراز
۷۱ ماما تربت حيدريه ۱ دارا بودن مدرک تحصيلي لیسانس در رشته مامايي محل درخواست: مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نسر – دارا بودن گواهی پایان طرح
۷۲ ماما تربت حيدريه ۱ دارا بودن مدرک تحصيلي لیسانس در رشته مامايي محل درخواست: مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سلطان آباد – دارا بودن گواهی پایان طرح
۷۳ ماما تربت حيدريه ۱ دارا بودن مدرک تحصيلي لیسانس در رشته مامايي محل درخواست: مرکز خدمات جامع سلامت روستایی جوادیه – دارا بودن گواهی پایان طرح
۷۴ ماما تربت حيدريه ۱ دارا بودن مدرک تحصيلي لیسانس در رشته مامايي محل درخواست: مرکز خدمات جامع سلامت روستایی رودمعجن – دارا بودن گواهی پایان طرح
۷۵ ماما زاوه ۱ دارا بودن مدرک تحصيلي لیسانس در رشته مامايي محل درخواست: مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاهین – دارا بودن گواهی پایان طرح
۷۶ ماما زاوه ۱ دارا بودن مدرک تحصيلي لیسانس در رشته مامايي محل درخواست: مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ساق – دارا بودن گواهی پایان طرح
۷۷ ماما مه ولات ۱ دارا بودن مدرک تحصيلي لیسانس در رشته مامايي محل درخواست: مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دوغ آباد – دارا بودن گواهی پایان طرح

۱- شرايط عمومي

۱/۱- تدين به دين مبين اسلام يا يکي از اديان رسمي کشور مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

۲/۱- داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران

۳/۱- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

۴/۱- عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدر و روان گردان

۵/۱- عدم سابقه محکوميت جزايي م‍ؤثر

۶/۱- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام کاري که به خدمت گرفته مي شوند (به تشخيص مراجع ذيصلاح پزشکي)

۷/۱- نداشتن منع بکارگيري در دستگاه هاي دولتي بموجب آراي مراجع قانوني

۸/۱- داوطلبين تا قبل از پايان مهلت ثبت نام نبايد مستخدم رسمي، ثابت، پيماني دانشگاه هاي علوم پزشکي و يا ساير دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و يا بازنشسته و بازخريد خدمت باشند .

۲- شرايط اختصاصي

۱/۲- داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثر ۳۵ سال تمام براي دارندگان مدارک تحصيلي کارشناسي مامايي. (ملاک محاسبه سن پايان مهلت ثبت نام مي باشد – تاريخ ۹۶/۰۸/۰۵)

۲/۲- دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي در رشته مامايي

۳/۲- دارا بودن گواهي پايان طرح مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان

۳- نحوه ثبت نام

الف) تكميل فرم ثبت نام اينترنتي (تقاضانامه ثبت نام) :

ثبت نام متقاضيان فقط از طريق سايت اينترنتي دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه صورت مي پذيرد. لذا متقاضيان محترم مي بايستي پس از مطالعه دقيق مفاد فراخوان، راهنماي ثبت نام و ساير موارد مرتبط با فراخوان که در همان صفحه قابل مشاهده مي باشد نسبت به ثبت نام اقدام نمايند .

تذکر ۱ : لازم به ذکر است هر داوطلب تنها امکان يک بار ثبت نام را دارد. لذا امکان ثبت نام بعدي وجود نخواهد داشت و ثبت نام اوليه ملاک عمل مي باشد .

داوطلب مي بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن نموده و فايل آن را بر اساس شرايط ذيل آماده و از طريق سامانه آزمون ارسال نمايد :

– عکس ۴×۳ که در سال جاري گرفته شده باشد (عکس تمام رخ) .

– عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد .

– اندازه عكس اسكن شده بايد حداقل ۳۰۰×۲۰۰ و حداکثر ۴۰۰×۳۰۰ پيکسل باشد .

– تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد .

– عكس خواهران مي بايست با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد .

– حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از ۷۰ كيلو بايت بيشتر باشد .

– حاشيه هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد .

– حتي الامكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد .

تذکر ۱ : اسكن عكس از روي كارتهاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و …) قابل قبول نمي باشد و داوطلبان لازم است از اصل عكس و مطابق با توضيحات فوق، اقدام به اسكن نمايند .

تذکر ۲ (مهم) : در صورت ارسال عكس غيرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب ميگردد. با توجه به مشكلات به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه در كافي نت ثبت نام مي كنند رخ داده است، تاكيد ميگردد چنانچه ثبت نام خود را توسط كافي نت ها انجام مي دهيد، علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف داوطلب، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد .

ج) ارسال فايل اسكن شده مدارک دال بر ايثارگري (با حجم کمتر از ۲۰۰ کيلو بايت) .

د) ارسال فايل اسكن شده گواهي پايان طرح مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان (با حجم کمتر از ۲۰۰ کيلو بايت) .

تذکر ۱ : ثبت نام فقط از طريق سايت صورت مي پذيرد. لذا از ارسال مدارک به صورت دستي و يا مراجعه حضوري جهت درخواست شغل خوداري نماييد. بديهي است به درخواست هاي دستي و حضوري هيچ گونه ترتيب اثري داده نخواهد شد. ضمناً در صورت لزوم دريافت اصل مدارک متعاقباً اعلام خواهد شد .

تذکر ۲ : متقاضيان شركت در آزمون مصاحبه بايد پس از پايان ثبت نام كد رهگيري خود را يادداشت نموده و تا پايان مراحل جذب نزد خود نگهداري نمايند .

تذکر ۳: به ثبت نام ناقص و يا ارسال مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

۴- مهلت ثبت نام :

متقاضيان محترم ميتوانند از روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۶ لغايت پايان روز جمعه مورخ ۹۶/۰۸/۰۵ نسبت به ثبت نام اينترنتي اقدام نمايند. با عنايت به محدوديت زماني تا برگزاري زمان آزمون مصاحبه، مهلت ثبت نام به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد. لذا با توجه به احتمال ايجاد مشکل در پهناي باند در روزهاي پاياني به علت حجم بالاي ثبت نام، خواهشمند است در اسرع وقت و قبل از پايان مهلت اعلام شده نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

۵- مدارک مورد نياز در صورت درخواست ارسال يا ارائه اصل مدارک :

با توجه به اينکه در زمان ثبت نام، هيچگونه مدرک و مستنداتي جهت بررسي صحت اطلاعات ثبت شده در فرم ثبت نام از افراد اخذ نمي گردد، لذا داوطلبان گرامي که اسامي آنها به عنوان پذيرفته شده اعلام خواهد شد، موظفند مدارک ذيل را جهت بررسي ارائه نمايند. نحوه، زمان و آدرس محل تحويل مدارک متعاقباً اعلام خواهد شد .

· پرينت برگ ثبت نام در فراخوان

· ۴ قطعه عکس ۴*۳ با پشت زمينه سفيد و پشت نويسي شده

· اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه (۱سري)

· اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه همسر(در صورت تأهل) (۱سري)

· اصل و تصوير کارت ملي پشت و رو (۱سري)

· اصل و تصوير آخرين مدرک تحصيلي (۱سري)

· اصل و تصوير گواهي پايان طرح مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان (۱سري)

· اصل مدارک دال بر بومي بودن به همراه تصوير آن (۱سري)

· اصل مدارک دال بر ايثارگري حسب مورد از مراجع ذيربط

· در صورت نياز به مدارک ديگر متعاقباً نوع مدارک و نحوه ارسال از طريق سايت اعلام خواهد شد .

تبصره: مدرک تحصيلي از مراجع ذيربط استعلام خواهد شد و تطبيق اوليه انجام شده در بند فوق ملاک قطعي بر اصالت مدارک نخواهد بود.

زمان اخذ کارت ورود به جلسه و برگزاري آزمون مصاحبه :

زمان اخذ کارت ورود به جلسه آزمون مصاحبه و همچنين زمان و مکان برگزاري آزمون مصاحبه از طريق سامانه جذب نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تربت حيدريه متعاقباً اعلام خواهد شد .

۶- مواد آزمون مصاحبه عبارتند از :

براي سنجش اطلاعات توانمنديهاي تخصصي و معلومات ثبت نام كنندگان، آزمون مصاحبه مرتبط با رشته شغلي صورت خواهد پذيرفت. (فايل منبع آزمون مصاحبه پيوست مي باشد)

۷- امتيازات و سهميه ها

۱/۷- از کل سهميه فراخوان، سي درصد (۳۰%) آن برابر قوانين و مقررات براي پذيرش ايثارگران اختصاص مي يابد. از سي درصد (۳۰%) فوق الذکر، بيست و پنج درصد(۲۵%) آن به جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهداء،‌همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، همسر و فرزندان آزادگان يکسال و بالاي يکسال سابقه اسارت و خواهر و برادر شهيد معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان و پنج درصد (۵%) سهميه باقيمانده نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (فقط بسيج سپاه پاسدارن و جهادگران) و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان زير يکسال اسارت اختصاص مي يابد .

۲/۷-انتخاب ايثارگران در حد سهميه پنج درصد (۵%) به ترتيب نمره فضلي آزمون مصاحبه، از بين ايثارگران واجد شرايط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد .

۳/۷-پذيرش مازاد بر سي درصد (۳۰%) سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت .

تبصره: در صورتي که معرفي ايثارگران تا سي درصد (۳۰%) سهميه فراخوان تکميل نگردد، در کليه عناوين شغلي از بين شرکت کنندگان با سهميه آزاد پذيرش بعمل خواهد آمد .

۴/۷- پذيرش نيرو پس از کسر سهميه ايثارگران به “بومي شهرستان” در صورت برخورداري از شرايط مندرج در فراخوان به ترتيب نمره فضلي آزمون مصاحبه اختصاص خواهد يافت. در صورتيکه ظرفيت مورد نياز هر يک از رشته هاي شغلي مندرج در فراخوان از بين داوطلبان “بومي شهرستان” تکميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تکميل ظرفيت از بين داوطلبان با اولويت “بومي استان” و سپس “غير بومي” همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي آزمون مصاحبه صورت مي پذيرد .

۵/۷- داوطلب بومي شهرستان به افرادي اطلاق مي شود که واجد يکي از شرايط ذيل باشند :

الف) شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب يکي باشد .

تبصره۱ : متولدين شهرستان تربت حيدريه در صورتيکه که شهر محل تولد، تربت حيدريه و يا بخش محل تولد ايشان يکي از بخش هاي ذيل باشد و يکي از کد رشته هاي شغلي که محل خدمت آن شهرستان تربت حيدريه مي باشند انتخاب نمايند، بعنوان بومي محل تولد شناخته خواهند شد :

– بخش هاي مرکزي (بالا ولايت ، پايين ولايت)

– جلگه رخ (بالا رخ ، پايين رخ ، ميان رخ)

– کدکن

– بايگ

تبصره۲ : متولدين شهرستان زاوه در صورتيکه که شهر محل تولد، دولت آباد و يا بخش محل تولد ايشان يکي از بخش هاي ذيل باشد و يکي از کد رشته هاي شغلي که محل خدمت آن شهرستان زاوه مي باشند انتخاب نمايند، بعنوان بومي محل تولد شناخته خواهند شد:

– بخش مرکزي (صفائيه)

– بخش سليمان

تبصره۳ : متولدين شهرستان مه ولات در صورتيکه که شهر محل تولد، فيض آباد و يا بخش محل تولد ايشان يکي از بخش هاي ذيل باشد و يکي از کد رشته هاي شغلي که محل خدمت آن شهرستان مه ولات مي باشند انتخاب نمايند ، بعنوان بومي محل تولد شناخته خواهند شد :

– بخش مرکزي

– بخش شادمهر

ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمي و پيماني دولت يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل يا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب آنان يکي باشد .

ج) داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصيلي (ابتدائي، راهنمايي، دبيرستان(بجز دوره پيش دانشگاهي)و يا دانشگاه) را به صورت متوالي يا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب طي کرده باشد .

د) داوطلب يا پدر، مادر و يا همسر وي، حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب و بکارگيري را داشته باشند (پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفاً توسط يکي از موارد مذکور قابل احتساب است).

تبصره ۱: منظور از پرداخت حق بيمه، صرفاً پرداخت حق بيمه به صندوق هاي بازنشستگي (در قبال اشتغال) مي باشد .

تبصره ۲: درخصوص محل پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي، کارگاهي که حق بيمه پدر، مادر، همسر و يا خود داوطلب از آن پرداخت شده است، ملاک عمل مي باشد و شعبه تأمين اجتماعي که حق بيمه در آن پرداخت گرديده، ملاک بومي بودن داوطلب نمي باشد .

تبصره: مبناي شهرستان براي تعيين بومي بودن، آخرين تقسيمات کشوري در زمان ثبت نام مي باشد .

۸- تذکرات

۱/۸- دارندگان مدرک تحصيلي بالاتر و پائين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده و همچنين دانشجويان در حال تحصيل در مقطع کارشناسي و بالاتر، مجاز به شرکت در اين فراخوان نمي باشند .

تبصره: چنانچه هر زمان مشخص گردد فرد داراي مدرک تحصيلي بالاتر يا پايين تر از مقطع اعلام شده در شرايط احراز فراخوان و همچنين دانشجوي در حال تحصيلمي باشد، ادامه همکاري داوطلب مجاز نخواهد بود و از محل ذخيره آزمون مصاحبه نسبت به معرفي جايگزين اقدام خواهد شد .

۲/۸- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن فراخوان بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، مصاحبه و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در فراخوان است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد حتي در صورت انعقاد قرارداد، قراداد مزبور لغو و بلااثر مي گردد .

۳/۸- انتخاب داوطلبان به ترتيب بالاترين نمره کل مأخوذه در آزمون مصاحبه رشته شغلي ماما و با رعايت ظرفيت پيش بيني شده مي باشد و در صورتيکه نمره کل دو داوطلب يکسان و مازاد بر تعداد ظرفيت اعلام شده در فراخوانباشد، ملاک انتخاب، معدل افراد خواهد بود .

۴/۸- در صورتي که هر يک از شغل محل هاي اعلامي، فاقد شرکت کننده و متقاضي واجد الشرايط باشد، از بين متقاضيان ساير شغل محل ها پذيرش به عمل خواهد آمد .

۵/۸- اسامي پذيرفته شدگان از طريق سايت اينترنتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه اعلام خواهد شد و پذيرفته شدگان اصلي و ذخيره پس از اعلام اسامي حداکثر يک هفته فرصت خواهند داشت جهت تکميل مدارک و طي مراحل جذب به واحد برنامه ريزي، تأمين و توزيع نيروي انساني دانشگاه مراجعه نمايند .

۶/۸- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامي مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظيمي در مهلت مقرر به هسته گزينش دانشگاه براي تکميل پرونده گزينشي مراجعه نمايند. در صورت عدم مراجعه بموقع، قبولي فرد کان لم يکن تلقي شده و از افراد ذخيره بجاي وي به گزينش معرفي خواهد شد .

۷/۸ هرگونه اطلاع رساني در خصوص آزمون مصاحبه از طريق سايت اينترنتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تربت حيدريه به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند کرد (داوطلبان موظفند جهت اطلاع از آخرين اطلاعيه هاي مربوط به آزمون مصاحبه تا زمان برگزاري آزمون مصاحبه، هر روز به سامانه جذب نيروي انساني دانشگاه مراجعه نمايند) .

۸/۸- باتوجه به اين که ملاک ثبت نام از متقاضيان، تکميل فرم درخواست شغل اينترنتي مي باشد لازم است در تکميل آن نهايت دقت را به عمل آورده و هيچگونه اصلاحاتي پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود .

۹/۸- انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون مصاحبه پس از طي مراحل گزينش ميسر مي باشد .

۱۰/۸- ملاک محاسبه تاريخ فراغت از تحصيل، محاسبه سن داوطلبين حداکثر تا پايان مهلت ثبت نام مي باشد . (تاريخ ۹۶/۰۸/۰۵)

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید


اخبار مرتبط