پشتیبانی

تخفیفات حق بیمه کارفرما

شرایط کارجویان

1- حداکثر سن برای کارشناسی 25 سال تمام برای مقطع کارشناسی ارشد 28 سال

و برای مقطع دکترا 32 سال است .

به حداکثر سن دانش آموختگان جویای کار پسر که دوره خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند، دوسال اضافه میشود

3-عدم سابقه بیمه تامین اجتماعی بیش از یکسال قبل از ثبت نام

4- الزام دانش آموختگان پسر به دارا بودن کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت نظام وظیفه

شرایط کارفرمایان

1- دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع رسمی کشور

2- دارای کد بیمه کارگاهی و حداقل دو نفر تحت پوشش بیمه

نحوه اجرای مشوق بیمه ای

1- معافیت از پرداخت 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما

2- کارگاههای مشمول این طرح ، به ازای هر دو نفر بیمه شده، صرفا مجاز به استخدام

یک نفر نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی هستند. مثال: کارگاهی که دارای 4 نفر بیمه شده

میباشد میتواند 2 نفر نیروی کار به شرح این دستورالعمل جذب نماید.چنانچه تمایل به جذب

یک نفر نیروی کار جدید دیگر باشد لازم است که دو نفر دیگر بیمه شده جذب و حق بیمه آنها

را کامل ارسال و پرداخت نماید تا نفر سوم را در ماه آتی بتواند جذب و از مزایای این دستورالعمل برخوردار گردد.

3- تعداد نیروی کار جدید، بر اساس نیروی کار مازاد نسبت به بیشترین تعداد بیمه شدگان در

سه ماه آخر قبل از زمان بکارگیری نیروی کار جدید