خطای اجرای برنامه
از مشکل پیش آمده در اجرای برنامه پوزش می طلبیم
خطا در حال بررسی توسط اعضای تیم برنامه نویسی مرکز کاریابی ایران می باشد
با تشکر مرکز کاریابی ایران

Error converting data type nvarchar to numeric.