پشتیبانی

مرکز کاریابی ایران
دسته بندی مشاغل

بازاریابی و فروش

آگهی ها رزومه ها

مالی-اداری-منشی

آگهی ها رزومه ها

مهندسین و کارشناسان

آگهی ها رزومه ها

گرافیک - it - برنامه نویسی

آگهی ها رزومه ها

بهداشت-درمان- پرستار

آگهی ها رزومه ها

نیروی ساده - بازنشسته

آگهی ها رزومه ها
آخرین رزومه های ثبت شده
 
فاطمه - ی1400/02/21 کارشناسی - رمانشناسی;
تهران
مشاهده
شقایق - م1400/02/21 کارشناسی - روانشناسی;
بابل
مشاهده
محسن - ک1400/02/21 کارشناسی - معدن;
تربت جام
مشاهده
الناز - س1400/02/21 کاردانی - نرم افزار کامپیوتر;
تبریز
مشاهده
مينا - خ1400/02/20 کارشناسی - شيمي;
تهران
مشاهده
عرفان - س1400/02/20 کارشناسی - حقوق;
تبریز
مشاهده
1234
 
فاطمه یاری سعدی1400/02/21 کارشناسی - رمانشناسی;
تهران
مشاهده
مينا خوش نگار1400/02/20 کارشناسی - شيمي;
تهران
مشاهده
دنیا-فولادیانپور1400/02/20 کارشناسی - مدیریت جهانگردی;
تهران
مشاهده
شبنم خسروجردی1400/02/20 کاردانی - کامپیوتر;
تهران
مشاهده
تهران
مشاهده
کامران-حبیب اله نژاد1400/02/19 کارشناسی - کامپیوتر;
تهران
مشاهده
1234
 
سارا عسگری کارشناسی - حسابداری;
محمد مهدی منادی کارشناسی - شیمی ;
علی دارابی دیپلم - حسابداری;
مهدی محول کاردانی - حسابداری;
جواد کوه کن کارشناسی - فیزیک;
سیده زاهده موسوی کاردانی - مامایی;
1234
 
شقایق میثاقی کارشناسی - روانشناسی;
بابل
مشاهده
محسن کریمی کارشناسی - معدن;
تربت جام
مشاهده
الناز سلمانی پرویز آباد کاردانی - نرم افزار کامپیوتر;
تبریز
مشاهده
عرفان سعدی کارشناسی - حقوق;
تبریز
مشاهده
سجاد فرمانی دیپلم - ;
قروه
مشاهده
مهدی حاتمی کارشناسی - حسابداری;
خرم اباد
مشاهده
1234
سایر رزومه ها
یک رزومه قوی و عالی برای خود ایجاد کنید.
کاریابی ایران - کاریابی متفاوت

شراکت

دنبال شریک و همکار میگردید - دارای تخصص هستید-دارای ایده هستید -دارای سرمایه هستید

پیمانکاری

سیشمشنسیشتسمیتمشسی دنبال پیمانکار میگردید - پیمانکار هستید

پروژه

دنبال شخصی برای انجام پروژه میگردم - توانایی انجام پروژه دارم

آزمون های شخصیت شناسی

آزمون شخصیت شناسی

شخصیت پولی شما

زمان تقریبی 8 دقیقه

شروع آزمون

آزمون شخصیت شناسی

رضایت شغلی

زمان تقریبی 8 دقیقه

شروع آزمون