• سایت استخدامی کاریابی ایران مرجع آگهی های استخدام

 • کاریابی ایران
موسسه کسب و کار - مرکز کاریابی ایران

این موسسه در سال 1382 تاسیس گردید و یکی از بزرگترین کاریابی های در حال حاضر کشور به شمار می آید و به عنوان کاریابی نمونه در تمام دوره ها و کارآفرین برتر انتخاب گردیده و و دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت درارائه خدمات از TUV آلمان می باشد.

رزومه ها

ردیفتاریخ نامشهرمدرکجزییات
1 1396/06/30 کورش حسینی منجزی تهران کارشناسی - مهندسی بر مشاهده
2 1396/06/29 نفیسه فولادیان تهران کارشناسی ارشد - مدیر مشاهده
3 1396/06/29 نیوشا عین الهی تهران کاردانی - فناوری اطل مشاهده
4 1396/06/29 سید امیر رئیسی اسکویی تهران کارشناسی - مهندسی عم مشاهده
5 1396/06/29 فهیمه علائی اشتیان کارشناسی - ریاضی کار مشاهده
6 1396/06/29 نرگس رستمی تهران ابتدایی - زیر دیپلم; مشاهده
7 1396/06/29 حجت الله ظهوری سنقر کارشناسی ارشد - کارش مشاهده
8 1396/06/28 مصیب ساریخانی خرمی تهران کارشناسی - آسیب شناس مشاهده
9 1396/06/28 محمد امیر بهروزی تهران دیپلم - ديپلم فني و مشاهده
10 1396/06/28 مبینا محمدپور تهران کاردانی - نرم افزار مشاهده
11 1396/06/28 مولود حسینی تهران کارشناسی - مهندسی کا مشاهده
12 1396/06/28 امیرحسین احمدی رویان کارشناسی - مهندسی عم مشاهده
13 1396/06/28 سید جعفر موسوی شوشتر کارشناسی ارشد - مهند مشاهده
14 1396/06/28 مینا حسین پور بندرانزلی کارشناسی - زیست شناس مشاهده
15 1396/06/28 بهادر زارعی تهران کارشناسی - مهندسی کا مشاهده
16 1396/06/28 سعید لطفی تهران کارشناسی ارشد - مهند مشاهده
17 1396/06/27 محمدجواد خلاصی تهران کارشناسی - الکترونیک مشاهده
18 1396/06/27 محسن معماریان تهران دیپلم - ديپلم فني و مشاهده
19 1396/06/27 شهرام آقايي تهران دیپلم - ديپلم کار و مشاهده
20 1396/06/27 آرمان تیموری تهران کارشناسی ارشد - مهند مشاهده
سایر رزومه ها ...
ردیفتاریخ ثبت عنوان شغلیجزییات
1 1396/06/30 استخدام چهار ردیف شغلی در شرکتی در مشاهده
2 1396/06/30 استخدام طراح سایت UI دریک شرکت معتب مشاهده
3 1396/06/30 استخدام تایپیست وصفحه آرا حرفه‌ای د مشاهده
4 1396/06/30 استخدام ادمین حرفه ای لینوکس،طراح س مشاهده
5 1396/06/30 استخدام مدیر مالی و متصدی صدور بارن مشاهده
6 1396/06/30 استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت اسکای ل مشاهده
7 1396/06/30 استخدام کارشناس وایرلس در یک شرکت م مشاهده
8 1396/06/30 استخدام مهندس عمران در یک شرکت معت مشاهده
9 1396/06/30 استخدام حسابدار،مسئول دفتر در شرکت مشاهده
10 1396/06/30 استخدام برنامه نویس تحت وب،منشی،پشت مشاهده
11 1396/06/30 استخدام کارمند اداری خانم در شرکت ن مشاهده
12 1396/06/30 استخدام کارشناس فنی،مسط به زبان های مشاهده
13 1396/06/30 استخدام برنامه نویس++C وبرنامه نویس مشاهده
14 1396/06/30 استخدام طراح سایت،مسلط به آفیس،فوتو مشاهده
15 1396/06/29 استخدام کارشناس توسعه کسب و کار،باز مشاهده
16 1396/06/29 استخدام سه ردیف شغلی در شرکت بازرگا مشاهده
17 1396/06/29 استخدام مسئول دفتر مدیر عامل خانم مشاهده
18 1396/06/29 استخدام برنامه نویس،مسلط به #C در ص مشاهده
19 1396/06/29 استخدام مسئول واحدپشتیبانی درزمینه مشاهده
20 1396/06/29 استخدام کارشناس CRM،مهندس فروش درشر مشاهده
سایر فرصت های شغلی ...
ردیفتاریخ ثبت عنوان شغلیجنسیتجزییات
1 1396/06/30 تراشکار مرد مشاهده
2 1396/06/30 اپراتور دستگاه صنعتی مرد مشاهده
3 1396/06/30 اپراتور زن مشاهده
4 1396/06/29 تزریق پلاستیک مرد مشاهده
5 1396/06/29 کارشناس آزمایشگاه مرد مشاهده
6 1396/06/29 کمک حسابدار زن مشاهده
7 1396/06/29 منشی امور اداری زن مشاهده
8 1396/06/29 انباردار مرد مشاهده
9 1396/06/29 اپراتور دستگاه صنعتی مرد مشاهده
10 1396/06/28 نیروی ساده و فنی مرد مشاهده
11 1396/06/28 کارگر انبار مرد مشاهده
12 1396/06/28 راننده کامیون مرد مشاهده
13 1396/06/28 راننده کامیون مرد مشاهده
14 1396/06/28 نیروی اداری زن مشاهده
15 1396/06/28 نیروی ساده زن مشاهده
16 1396/06/28 نیروی ساده مرد مشاهده
17 1396/06/28 تاسیسات مرد مشاهده
18 1396/06/28 نیروی ساده مرد مشاهده
19 1396/06/28 منشی امور اداری مرد مشاهده
20 1396/06/28 منشی امور اداری زن مشاهده
سایر فرصت های شغلی ...

فرصت های شغلی تهران

شهرعنوان شغلیجزییات
تهران استخدام چهار ردیف شغلی در مشاهده
تهران استخدام طراح سایت UI دریک مشاهده
تهران استخدام تایپیست وصفحه آرا مشاهده
تهران استخدام ادمین حرفه ای لین مشاهده
تهران استخدام مدیر مالی و متصدی مشاهده
تهران استخدام ۵ ردیف شغلی در شر مشاهده
جاده قدیم کرج استخدام کارشناس وایرلس در مشاهده
تهران استخدام مهندس عمران در ی مشاهده
تهران استخدام حسابدار،مسئول دفت مشاهده
تهران استخدام برنامه نویس تحت و مشاهده
تهران استخدام کارمند اداری خانم مشاهده
تهران استخدام کارشناس فنی،مسط ب مشاهده
تهران استخدام برنامه نویس++C وب مشاهده
تهران استخدام طراح سایت،مسلط به مشاهده
تهران استخدام کارشناس توسعه کسب مشاهده
تهران استخدام سه ردیف شغلی در ش مشاهده
تهران استخدام مسئول دفتر مدیر ع مشاهده
تهران استخدام برنامه نویس،مسلط مشاهده
تهران استخدام مسئول واحدپشتیبان مشاهده
تهران استخدام کارشناس CRM،مهندس مشاهده

فرصت های شغلی قم

شهرعنوان شغلیجنسیتجزییات
قم تراشکار مرد مشاهده
قم اپراتور دستگاه صنعتی مرد مشاهده
قم اپراتور زن مشاهده
قم تزریق پلاستیک مرد مشاهده
قم کارشناس آزمایشگاه مرد مشاهده
قم کمک حسابدار زن مشاهده
قم منشی امور اداری زن مشاهده
قم انباردار مرد مشاهده
قم اپراتور دستگاه صنعتی مرد مشاهده
قم نیروی ساده و فنی مرد مشاهده
قم کارگر انبار مرد مشاهده
قم راننده کامیون مرد مشاهده
قم راننده کامیون مرد مشاهده
قم نیروی اداری زن مشاهده
قم نیروی ساده زن مشاهده
قم نیروی ساده مرد مشاهده
قم تاسیسات مرد مشاهده
قم نیروی ساده مرد مشاهده
قم منشی امور اداری مرد مشاهده
قم منشی امور اداری زن مشاهده
سایر فرصت های شغلی ...

رزومه ها

نامشهرمدرکجزییات
کورش حسینی منجزی تهران کارشناسی - مهندسی بر مشاهده
نفیسه فولادیان تهران کارشناسی ارشد - مدیر مشاهده
نیوشا عین الهی تهران کاردانی - فناوری اطل مشاهده
سید امیر رئیسی اسکویی تهران کارشناسی - مهندسی عم مشاهده
فهیمه علائی اشتیان کارشناسی - ریاضی کار مشاهده
نرگس رستمی تهران ابتدایی - زیر دیپلم; مشاهده
حجت الله ظهوری سنقر کارشناسی ارشد - کارش مشاهده
مصیب ساریخانی خرمی تهران کارشناسی - آسیب شناس مشاهده
محمد امیر بهروزی تهران دیپلم - ديپلم فني و مشاهده
مبینا محمدپور تهران کاردانی - نرم افزار مشاهده
مولود حسینی تهران کارشناسی - مهندسی کا مشاهده
امیرحسین احمدی رویان کارشناسی - مهندسی عم مشاهده
سید جعفر موسوی شوشتر کارشناسی ارشد - مهند مشاهده
مینا حسین پور بندرانزلی کارشناسی - زیست شناس مشاهده
بهادر زارعی تهران کارشناسی - مهندسی کا مشاهده
سعید لطفی تهران کارشناسی ارشد - مهند مشاهده
محمدجواد خلاصی تهران کارشناسی - الکترونیک مشاهده
محسن معماریان تهران دیپلم - ديپلم فني و مشاهده
شهرام آقايي تهران دیپلم - ديپلم کار و مشاهده
آرمان تیموری تهران کارشناسی ارشد - مهند مشاهده
سایر رزومه ها ...

آموزش

توجه به نيروي انساني در سازمانها طي سالهاي اخير بخش عظيمي از زمان و سرمايه سازمانهاي پيشرو را به خود اختصاص داده است. اکنون مديران هوشمند مي دانند که هر قدر در زمينه توسعه و ارتقاي نيروي انساني سرمايه گذاري کنند، موفقيت، کارايي و برتري رقابتي سازمان خود را تضمين کرده اند.امروزه موثرترين راه به دست آوردن مزيت رقابتي در شرايط فعلي، با توجه به تغييرات و تحولات شگرف، کارامدتر و توانمند کردن منابع انساني سازمانهاست. گروه کسب و کار ایران با تمرکز روی توان ذهني، توان جسمي، مهارت، دانش و انگيزه کارکنان آنها را برای ارتقا سازمان آماده و توانمند می نماید.

 • مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
 • تحقیقات بازار ، بازارشناسی ، بازاریابی و بازارسازی
 • مدیریت فروش و آموزش فروش برای کارشناسان فروش و ویزیتورها
 • مشتری مداری ، ارتباط با مشتری و وفادارسازی مشتری
 • تهیه طرح کسب و کار(Business Plan) و طرح بازاریابی (Marketing Plan)
 • ارزیابی و امکان سنجی طرح ها و پروژه ها
 • توسعه ی مهارتهای فردی ، تصمیم گیری و هدف گذاری
 • قوانین کسب و کار
آموزش مرکز کاریابی ایران

اخبار کاریابی ایران

 • مرکز کاریابی ایران

  دیدار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین وهیت همراه از کاریابی ایران
  مطالعه بیشتر
 • مرکز کاریابی ایران

  دیدار جناب آقای دکتر طایی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاریابی ایران
  مطالعه بیشتر
 • مرکز کاریابی ایران

  دیدار قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل از موسسه آموزش و توسعه کسب و کار و کاریابی ایران
  مطالعه بیشتر
 • مرکز کاریابی ایران

  دیدار جناب آقای دکتر سپهری، معاون وزیر و رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ازمرکز کاریابی ایران
  مطالعه بیشتر
 • مرکز کاریابی ایران

  بازدید جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون کار ورفاه اجتماعی از غرفه کاریابی ایران
  مطالعه بیشتر
    

کاریابی ایران کاریابی متفاوت

چرا ما متفاوت هستیم؟
هر داستان خوب با یه ایده ساده شروع میشه!
در سال 1382 فعالیتمون رو در زمینه جذب نیروی انسانی برای ادارات، شرکتها و تمامی مشاغل آغاز کردیم و طی سال های مختلف توانستیم در زمینه های جذب، آموزش و توسعه نیروی انسانی اعتماد سازمان ها و جویندگان کار رو جلب کنیم.
همواره بر این مهم تاکید داشتیم تا با ایجاد یک تیم متخصص و استفاده از تکنولوژی های روز دامنه خدماتمون رو بهبود و افزایش دهیم.
دیگران درباره کاریابی ایران چه می گویند:
رضا مهندس مکانیک میگه:
آخرین جایی که باید اونجا دنبال کار بگردی، کاریابی ایران هست. حتما یه کار برات پیدا می کنن
سعید حسابدار ارشد میگه:
وقتی برای پیدا کردن شغل جدید به کاریابی ایران مراجعه کردم هم فرصت های شغلی و هم نحوه برخورد پرسنل اونجا کاملا با کاریابی های دیگه متفاوت بود و این تفاوت برای من خیلی ملموس بود.
مهندس طاهری مدیر منابع انسانی میگه:
کاریابی ایران همیشه یه پل مطمئن برای جذب نیروهای متعهد و متخصص کنار سازمان ما بودند و ما همیشه از نیروهای این مجموعه رضایت کامل داشتیم
آقای رحمانی مدیر منابع انسانی میگه:
سیستم کاریابی ایران نسبت به کاریابی های دیگه که باهاشون کار کردیم، خیلی بهتر و برروزتر بود و هربار که درخواست نیرو دادیم، در اسرع وقت نیروهای مورد نظر و به ما معرفی کردن

کانال تلگرام فرصت های شغلی استان تهران و ادارات دولتی

کانال تلگرام مرکز کاریابی ایران

کانال تلگرام فرصت های شغلی استان قم

کانال تلگرام مرکز کاریابی ایران
گفتگوی آفلاین
پشتیبانی
نام و نام خانوادگی
پیام
شماره همراه
ایمیل مثال : iranjobs70@yahoo.com  
تمایل دریافت پاسخ از طریق :
بابت پیامتان سپاسگزایم.در اسرع وقت به شما پاسخ داده خواهد شد.