پشتیبانی

مرکز کاریابی ایران
دسته بندی مشاغل

بازاریابی و فروش

آگهی ها رزومه ها

مالی-اداری-منشی

آگهی ها رزومه ها

مهندسین و کارشناسان

آگهی ها رزومه ها

گرافیک - it - برنامه نویسی

آگهی ها رزومه ها

بهداشت-درمان- پرستار

آگهی ها رزومه ها

نیروی ساده - بازنشسته

آگهی ها رزومه ها
آخرین رزومه های ثبت شده
 
سميه سادات - م1399/04/09 کاردانی - کارشناسی - مددكاري اجتماعي ;
تهران
مشاهده
خدیجه - خ1399/04/09 کارشناسی - مهندسی کشاورزی;
كرج
مشاهده
تهران
مشاهده
علی اکبر - ق1399/04/09 کاردانی - انتخاب کنید - روابط عمومی;
گرگان
مشاهده
فاطمه - س1399/04/08 کاردانی - صنایع غذایی;
ازادشهر
مشاهده
1234
 
سميه سادات موسوي1399/04/09 کاردانی - کارشناسی - مددكاري اجتماعي ;
تهران
مشاهده
محمدرضا-شفیعی ورزنه1399/04/08 کارشناسی - حسابداری;
تهران
مشاهده
ملیکا راد1399/04/08 کارشناسی - برق;
تهران
مشاهده
مژگان علیزاده1399/04/08 کارشناسی ارشد - اقتصاد;
تهران
مشاهده
1234
 
علی کرمانی دیپلم - ;
شکوفه سعیدی کارشناسی - روان شناسی;
حسن لطفی پور متوسطه - ;
شهاب ارجمند کارشناسی ارشد - مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی;
فاطمه کرمانی کارشناسی - حسابداری;
ریحانه شاپورآبادی کارشناسی - زمین شناسی ;
1234
 
خدیجه خزایی کارشناسی - مهندسی کشاورزی;
كرج
مشاهده
علی اکبر قربانی کاردانی - انتخاب کنید - روابط عمومی;
گرگان
مشاهده
فاطمه سارانی کاردانی - صنایع غذایی;
ازادشهر
مشاهده
مریم میرزایی کارشناسی - مشاوره و راهنمایی;
اصفهان
مشاهده
رضا اصفهانی تالاری کارشناسی - حسابداری;
بابل
مشاهده
زهرا اصفهانی کارشناسی - IT;
امل
مشاهده
1234
سایر رزومه ها
یک رزومه قوی و عالی برای خود ایجاد کنید.
کاریابی ایران - کاریابی متفاوت

شراکت

دنبال شریک و همکار میگردید - دارای تخصص هستید-دارای ایده هستید -دارای سرمایه هستید

پیمانکاری

سیشمشنسیشتسمیتمشسی دنبال پیمانکار میگردید - پیمانکار هستید

پروژه

دنبال شخصی برای انجام پروژه میگردم - توانایی انجام پروژه دارم

آزمون های شخصیت شناسی

آزمون شخصیت شناسی

شخصیت پولی شما

زمان تقریبی 8 دقیقه

شروع آزمون

آزمون شخصیت شناسی

رضایت شغلی

زمان تقریبی 8 دقیقه

شروع آزمون