پشتیبانی

مرکز کاریابی ایران
دسته بندی مشاغل

بازاریابی و فروش

آگهی ها رزومه ها

مالی-اداری-منشی

آگهی ها رزومه ها

مهندسین و کارشناسان

آگهی ها رزومه ها

گرافیک - it - برنامه نویسی

آگهی ها رزومه ها

بهداشت-درمان- پرستار

آگهی ها رزومه ها

نیروی ساده - بازنشسته

آگهی ها رزومه ها
آخرین رزومه های ثبت شده
 
اسلامشهر
مشاهده
محمد - د1399/12/11 متوسطه - ديپلم فني و حرفه اي;
نوراباد
مشاهده
سید امید - ش1399/12/10 کارشناسی ارشد - مهندسی صنایع;
تهران
مشاهده
مهدی - ح1399/12/10 کارشناسی - مدیریت و برنامه ریزی ( علوم تربیتی );
اردبیل
مشاهده
فاطمه - م1399/12/10 کارشناسی - معماری;
تهران
مشاهده
حمید - ر1399/12/09 کارشناسی - مدیریت دولتی ;
تهران
مشاهده
1234
 
اسلامشهر
مشاهده
سید امید شرفی1399/12/10 کارشناسی ارشد - مهندسی صنایع;
تهران
مشاهده
فاطمه مهماندوست1399/12/10 کارشناسی - معماری;
تهران
مشاهده
حمید رحیمی1399/12/09 کارشناسی - مدیریت دولتی ;
تهران
مشاهده
فاطمه بختیاری1399/12/09 کارشناسی - مکانیک;
تهران
مشاهده
محدثه آذری1399/12/08 کارشناسی - اقتصاد ;
تهران
مشاهده
1234
 
سید مهدی جلال زاده تحصیلات حوزوی - دکترا - جریان های کلامی معاصر;
فاطمه نظری دیپلم - ;
محمد کرمانی کارشناسی - مدیریت جهانگردی;
فاطمه کوچک زاده کارشناسی - مهندسی صنایع غذایی;
نفیسه سادات میرکرسوی کارشناسی - اقتصاد;
فاطمه شاه جانی کارشناسی - مترجمی زبان انگلیسی;
1234
 
محمد دارابی متوسطه - ديپلم فني و حرفه اي;
نوراباد
مشاهده
مهدی حقی کارشناسی - مدیریت و برنامه ریزی ( علوم تربیتی );
اردبیل
مشاهده
ناصر سمیعی کیا کارشناسی - مهندسی پزشکی;
مشهد
مشاهده
علی کیانی کارشناسی - حسابداری;
اصفهان
مشاهده
مهیار محمدی کارشناسی - برق قدرت;
كرج
مشاهده
محمد رضا شارکی کارشناسی ارشد - علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریا ;
قائن
مشاهده
1234
سایر رزومه ها
یک رزومه قوی و عالی برای خود ایجاد کنید.
کاریابی ایران - کاریابی متفاوت

شراکت

دنبال شریک و همکار میگردید - دارای تخصص هستید-دارای ایده هستید -دارای سرمایه هستید

پیمانکاری

سیشمشنسیشتسمیتمشسی دنبال پیمانکار میگردید - پیمانکار هستید

پروژه

دنبال شخصی برای انجام پروژه میگردم - توانایی انجام پروژه دارم

آزمون های شخصیت شناسی

آزمون شخصیت شناسی

شخصیت پولی شما

زمان تقریبی 8 دقیقه

شروع آزمون

آزمون شخصیت شناسی

رضایت شغلی

زمان تقریبی 8 دقیقه

شروع آزمون